Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Darłowo

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Tworzenie lokalnej administracji polskiej w powiecie sławieńskim następowało po 26 kwietnia 1945 roku, po przybyciu tzw. Grupy operacyjnej, mającej za zadanie między innymi tworzenie gmin wiejskich i miejskich. Na czele gmin stał wójt, mianowany przez Pełnomocnika Rządu. Jednostkami samorządu terytorialnego były gminne rady narodowe, które powoływały Zarządy Gminne, jako swoje organy wykonawcze. W 1950 roku - ustawą z dnia 20.03.1950 roku - zniesiono wójtów, Zarządy Gminne, jak również samorząd gminny powołując w ich miejsce Prezydia Rad Narodowych. W 1954 roku w miejsce gminy powołano gromady, zmieniając jednoczesnie ich ilość w powiecie. Zarząd Gminy 1945-1954 1-58 - protokoły posiedzeń ,sprawozdania wójta,spisy urodzeń i zgonów,
sprawozdania rachunkowe, budżet, zestawienia statystyczne,
wykazy zaludnienia, książki meldunkowe, ruch migracyjny
Prezydium GRN 1951-1953 59-64 - budżety, ruch i stan ludności, zarządzenia i wykazy dot. wysiedlania
ludności niemieckiej, protokoły z zebrań sołtysów, Zespołu Gminnego,
zebrań gromadzkich
XII 1966r. Zygmunt Jażdżejewski
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
27/32/0/1.1/1 [Sprawozdanie sytuacyjne gminy. Stan organizacyjny Gminnej Rady Narodowej] 1946-1949 0
27/32/0/1.1/2 [Sprawozdanie wójta. Wykaz pracowników Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej] 1945-1950 0
27/32/0/1.1/3 [Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej. Wykazy członków Rady i Prezydium. Sprawozdanie z działalności Rady] 1946-1948 0
27/32/0/1.1/4 [Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej] 1948-1949 0
27/32/0/1.1/5 [Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej. Sprawozdanie z działalności Gminnej rady Narodowej. Sprawozdanie wójta z dotychczasowej działalności] 1950-1951 0
27/32/0/1.1/6 [Protokóły z sesji Gminnej Rady Narodowej] 1953-1954 0
27/32/0/1.1/7 [Protokóły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej] 1947-1951 0
27/32/0/1.1/8 [Protokóły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej] 1952-1952 0
27/32/0/1.1/9 [Protokóły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej z załącznikami. Wykazy członków Gminnej Rady Narodowej i Prezydium] 1953-1953 0
27/32/0/1.1/10 [Protokóły i sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Kontroli Społecznej] 1948-1950 0
27/32/0/1.1/11 [Protokóły z posiedzeń i sprawozdania z działalności Komisji Oświatowej] 1948-1950 0
27/32/0/1.1/12 [Protokóły z kontroli działalności zarządu Gminnego] 1947-1950 0
27/32/0/1.1/13 [Majątek gminy i gromad] 1945-1947 0
27/32/0/1.2/14 [Budżet administracyjny z załącznikami] 1945-1946 0
27/32/0/1.2/15 Sprawozdania z wykonania budżetu administracyjnego 1945-1946 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

64

64

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.