Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Gminy Wrześnica

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - 1945-1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Tworzenie lokalnej administracji polskiej w powiecie sławieńskim następowało po 26 kwietnia 1945 roku, po przybyciu tzw. Grupy operacyjnej, mającej za zadanie między innymi tworzenie gmin wiejskich i miejskich. Na czele gmin stał wójt, mianowany przez Pełnomocnika Rządu. Jednostkami samorządu terytorialnego były gminne rady narodowe, które powoływały Zarządy Gminne, jako swoje organy wykonawcze. W 1950 roku - ustawą z dnia 20.03.1950 roku - zniesiono wójtów, Zarządy Gminne, jak również samorząd gminny powołując w ich miejsce Prezydia Rad Narodowych. W 1954 roku w miejsce gminy powołano gromady, zmieniając jednoczesnie ich ilość w powiecie. Zarząd Gminy 1945-1954 1-54 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, działalność Komisji
protokoły z odpraw sołtysów, budżety, sprawozdania rachunkowe, wykazy
osób posiadających gospodarstwa rolne,spisy powierzchni użytków,
zasiewów, zwierzat, stan ludności polskiej i niemieckiej, księgi meldunkowe

Prezydium GRN 1950-1954 55-62 - protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdawczość dot. gminnej gospodarki
rolnej, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni użytków,zasiewów
XII 1966r. Zygmunt Jażdżejewski

Amount of archival material

62

62

0

0.46

0.46

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.