Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Zatrudnienia w Słupsku

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - urzędy pracy, zatrudnienia polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Zatrudnienia powstał w 1945 roku..Akta zespołu Urzędu Zatrudnienia w Słupsku obejmują teren powioatów: Słupsk, Sławno, Miastko, Bytów.Praca urzędu polegała na ewidencji pracowników poszukujących pracy oraz kierowanie ich do pracy. Urząd Zatrudnienia w Słupsku zakończył swoją działalność w 1950 roku. Kompetencje poszczególnych komórek organizacyjnych są następujące:
- Oddział Administracyjny zajmował się organizacją urzędu
- Oddział Pracy przeprowadzał statystykę zatrudnionych,rejestrował zgłoszenia wolnych miejsc pracy, nadzorował zakłady pracy po linii zatrudnienia
- Oddział Werbunku i Pośrednictwa Pracy prowadził sprawy werbunku i pośrednictwa pracy
- Oddział Zatrudnienia kierował do pracy inwalidów i młodocianych, pracowników umysłowych i rzemieślników
lipiec 1976 Elżbieta Majchrowska
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
27/5/0/1/1 [Sprawozdania z działalności referatu zatrudnienia za 1946 rok] 1946-1947 0
27/5/0/2/9 [Wykazy stanu zatrudnienia pracowników w zakładach pracy z powiatu Słupsk] 1947-1948 0
27/5/0/2/30 [Zapotrzebowanie siły roboczej dla miasta Słupska] 1947-1948 0
27/5/0/1/2 [Sprawozdania miesięczne z działalności referatu zatrudnienia za 1947 rok] 1947-1948 0
27/5/0/4/33 Sprawozdania z ruchu clearingowego 1947-1950 0
27/5/0/2/23 [Protokóły z przeprowadzonej kontroli zakładów pracy na terenie miasta Ustki z powiatu Słupsk] 1948-1948 0
27/5/0/2/25 [Protokóły z przeprowadzonej kontroli zakładów pracy na terenie powiatu Sławno] 1948-1948 0
27/5/0/2/28 [Wykazy stanu zatrudnienia inwalidów z powiatów Słupsk, Sławno, Bytów, Miastko] 1948-1948 0
27/5/0/2/12 [Wykazy stanu zatrudnienia pracowników w zakładach pracy z powiatu Sławno] 1948-1948 0
27/5/0/2/18 [Wykazy stanu zatrudnienia pracowników w zakładach pracy z powiatu Miastko] 1948-1948 0
27/5/0/2/26 [Protokóły z przeprowadzonej kontroli zakładów pracy na terenie powiatu Bytów] 1948-1948 0
27/5/0/1/8 {Materiały dotyczące polityki zatrudnienia pracowników powiatu Miastko] 1948-1948 0
27/5/0/1/6 {Materiały dotyczące polityki zatrudnienia pracowników powiatu Sławno] 1948-1948 0
27/5/0/2/15 [Wykazy stanu zatrudnienia pracowników w zakładach pracy z powiatu Bytów] 1948-1948 0
27/5/0/1/7 {Materiały dotyczące polityki zatrudnienia pracowników powiatu Bytów] 1948-1948 0
1 2 3

Amount of archival material

33

33

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.