Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Szczecinku

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1945 - 1949
- brak danych - 1945 - 1949
- brak danych - tak
instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Szczecinku powołany został 2 września 1946 r.. Podlegały mu Miejskie Komitety w Czaplinku i Okonku oraz Gminne Komitety Opieki Społecznej w Barwicach, Czaplinku, Grzmiącej, Kluczewie, Krosinie, Łubowie, Okonku, Sporem i Szczecinku.
Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Szczecinku podlegał Wojewódzkiemu Komitetowi Opieki Społecznej w Szczecinie.
Komitety społeczne zajmowały się organizacją i koordynacją opieki społecznej. W Szczecinku utworzono m.in. Izbę dworcową, Punkty Opieki nad Matką i Dzieckiem, dom noclegowy oraz kuchnie ludowe.
Komitet w Szczecinku zlikwidowano 16 maja 1949 r., a jego kompetencje przejął Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej w Starostwie powiatowym w Szczecinku, a później Wydział Prezydium Powiatowej Rady narodowej w Szczecinku.
Sygn. 1-8 z lat 1945-1949; Referat Ogólny -znajdują się tu statuty i zarządzenia, protokoły z zebrań zarządu, zjazdów i odpraw, sprawy personalne oraz akta likwidacyjne.
Sygn. 9-23 z lat 1946-1949; Referat Organizacyjno-Inspekcyjny - są tu wykazy komitetów na terenie powiatu, sprawozdania z działalności komitetów całego powiatu.
Sygn. 24-35 z lat 1945-1949; Referat Finansowo-Gospodarczy- znajdują się tu zarządzenia finansowe, preliminarze budżetowe, sprawozdania kasowe, przydział subwencji i rozliczenia z ich wykorzystania.
Sygn. 36-69 z lat 1946-1949; Referat Opiekuńczy - są tu spisu podopiecznych i ich kartoteki, wykazy sprawozdawcze z działalności zakładów opieki społecznej, sprawozdania z organizacji akcji pomocy wiosennej i zimowej, sprawozdania z działalności kuchni ludowych, punktów opieki nad matką i dzieckiem, Domem Małego Dziecka, akta dzieci przebywających w tym okresie w domu dziecka, sprawozdania izby dworcowej i domu starców.
- brak danych -

Amount of archival material

69

69

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.