Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Okręgowy Związek Rybacki, Oddział w Szczecinku

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1945 - 1949
- brak danych - 1945 - 1949
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - gospodarcze polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Okręgowy Związek Rybacki Oddział w Szczecinku zorganizowany został w 1946 r., a pierwszy zarząd wybrano 5 lutego 1946 r. Podlegał bezpośrednio Związkowi Organizacji Rybackich RP w Warszawie. W roku 1946 nastąpiła reorganizacja Związków Rybackich. W dniu 31 sierpnia 1946 r. utworzono Okręgowy Związek Rybacki w Szczecinie oraz zorganizowano jego oddziały.
Działalność związków rybackich zakładała ochronę rybołówstwa, prowadzenie kursów i badań naukowych związanych z rybołówstwem, organizacja przetwórni, magazynów i wytwórni sprzętu, zabezpieczanie i przejmowanie sprzętu rybackiego.
Związek składał się z członków honorowych i zwyczajnych. Na czele związku stał zarząd wybrany spośród członków Walnego Zgromadzenia, składający się z 5 osób. Do kompetencji zarządu należało m.in. reprezentowanie związku na zewnątrz oraz kierowanie całokształtem jego działalności.
Komisja Rewizyjna składała się z 3 trzech osób i kontrolowała działalność gospodarczą i finansową zarządu.
Związek posiadał też Sąd Polubowny składający się z członków zarządu i Komisji Rewizyjnej, do zadań którego należało rozpatrywanie spraw spornych.
Likwidacja Okręgowego Związku Rybackiego Oddział w Szczecinku nastąpiła 31 grudnia 1949 r.
Sygn. 1-20 z lat 1945-1949 – są tu protokoły z zebrań rybaków, Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności związku, wykazy członków zarządu na terenie województwa szczecińskiego.
Sygn. 21-24 z lat 1947-1949 – znajdują się tu sprawy dotyczące zarybiania jezior, wykazy i protokoły.
Sygn. 25-29 z lat 1947-1949 – znajdują się tu sprawy dotyczące ochrony rybołówstwa i interesów rybackich oraz sprawozdania z połowów ryb i protokoły Komisji cennikowej.
Sygn. 30-33 z lat 1946-1949 – sprawy finansowe związku, bilanse, sprawozdania.
Sygn. 34-37 z lat 1946-1949 – sprawy gospodarcze dotyczące dzierżawy jezior i opisy stanu jezior.
Sygn. 38 z lat 1946-1949 – są tu sprawy dotyczące kursów rybackich, wykazy uczestników kursów i sprawozdania z ich przeprowadzenia.
- brak danych -

Amount of archival material

38

38

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.