Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Fabryka Kalafonii i Terpentyny Przemysłu Leśnego w Ptuszy

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1946 - 1952
- brak danych - 1946 - 1952
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawą z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej ( Dz. U. RP nr 3) Fabrykę Kalafonii i Terpentyny Przemysłu Leśnego w Ptuszy przekazano pod nadzór Centralnemu Zarządowi Przemysłu Leśnego w Warszawie. Uruchomienie fabryki, która w okresie wojennym nie ulegała dużym zniszczeniom nastąpiło pod koniec 1946 r.
Na czele fabryki stał dyrektor, który czuwał nad całokształtem działalności zakładu przy pomocy swojego zastępcy-kierownika technicznego. Dyrektora powoływał i zwalniał Minister Leśnictwa na wniosek Dyrektora Centralnego Zarządu Przemysłu Leśnego.
Fabryka w Ptuszy zajmowała się produkcją kalafonii, terpentyny i olejków floatacyjnych.
W dniu 19 kwietnia 1951 r. na skutek pożaru fabryka uległa całkowitemu zniszczeniu.
Sygn. 1-30 z lat 1946-1952; Sekcja Planowania i Organizacji – są tu plany finansowo-gospodarcze, plany zaopatrzenia i zatrudnienia, sprawozdania z działalności fabryki oraz sprawy dotyczące inwestycji.
Sygn. 31-38 z lat 1946-1951; Samodzielna Sekcja Kadr – znajdują się tu sprawy dotyczące zaszeregowań pracowników, plany etatów, protokoły z posiedzeń kierownictwa fabryki oraz ewidencja nieszczęśliwych wypadków.
Sygn. 39-46 z lat 1950-1951; Sekcja Obsługi Technicznej – są tu plany urządzeń i pomieszczeń fabryki, dokumentacja techniczna urządzeń mechanicznych.
Sygn. 47-68 z lat 1946-1951; Sekcja Finansowa – są tu księgi kontroli finansowej, sprawozdania finansowe i bilanse oraz zestawienia strat wynikłych na skutek spalenia się fabryki.
Sygn. 69-87 z lat 1946-1951; Sekcja Administracyjno-Gospodarcza – znajdują się tu akta dotyczące spraw gospodarczych, inwentaryzacji fabryki, instrukcje i regulaminy, zakresy czynności poszczególnych komórek organizacyjnych, protokoły z narad wytwórczych i odpraw pracowników umysłowych i fizycznych zatrudnionych w fabryce, inwentaryzacja fabryki po pożarze.
- brak danych -

Amount of archival material

87

87

0

0.48

0.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.