Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Pomorska Spółdzielnia Pracy Spedycyjno-Transportowa "Szlak" w Szczecinku

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pomorska Spółdzielnia Pracy Spedycyjno-Transportowa „Szlak” w Szczecinku rozpoczęła swoją działalność 1 października 1945 r.
Do jej kompetencji należało wykonywanie prac zleconych spedycyjno-transportowych własnymi środkami transportowymi na terenie Pomorza Zachodniego.
Spółdzielnia podlegała bezpośrednio Centrali Spółdzielni Pracy Oddział w Szczecinie. Na czele Spółdzielni stało Walne Zgromadzenie, jako najwyższa władza spółdzielni podejmujące uchwały, Rada Nadzorcza sprawująca nadzór i kontrolę nad całością działalności spółdzielni oraz Zarządu kierującego całokształtem pracy spółdzielni.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 1949 r. nastąpiła likwidacja spółdzielni przypuszczalnie na skutek trudności finansowych.
Sygn. 1-4 z lat 1945, 1947-1950 – są tu sprawy organizacyjne spółdzielni, jej statut oraz sprawy likwidacji.
Sygn. 5-6 z lat 1945-1949 – znajdują się tu protokoły Walnych Zgromadzeń oraz protokoły pokontrolne.
Sygn. 7-16 z lat 1946-1949 – to akta administracyjne, rejestr członków spółdzielni, protokoły posiedzeń zarządu i rady nadzorczej.
Sygn. 17-21 z lat 1946-1950– akta dokumentujące sprawy finansowe spółdzielni
- brak danych -

Amount of archival material

21

21

0

0.17

0.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.