Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowe Biuro Rolne w Szczecinku

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku
- brak danych - 1945 - 1949
- brak danych - 1945 - 1949
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowe Biuro Rolne w Szczecinku powstało w 1945 r. Podlegało bezpośrednio Izbie Rolniczej na Okręg Pomorza Zachodniego w Koszalinie. Zadaniem biura było nastawienie produkcji rolnej w kierunku potrzeb aprowizacji oraz zaopatrzenia przemysłu w surowce.
Powiatowe Biuro Rolne za pośrednictwem instruktorów powiatowych i gminnych kierowało całokształtem gospodarki na wsiach. Do jego zadań należało m.in. udzielanie pomocy osadnikom i prowadzenie kursów przysposobienia rolniczego, które podnosić miały wiedzę i kwalifikacje rolników.
Na czele biura stał kierownik, który odpowiadał przed Izbą Rolniczą za całokształt pracy na terenie powiatu.
Okres likwidacji Powiatowego Biura Rolnego w Szczecinku przypadł na lata 1948-1949. Agendy biura przejęły Powiatowe Zarządy Rolnictwa i Powiatowi Pełnomocnicy Ministerstwa Skupu.
Sygn. 1-18 z lat 1945-1949– akta obrazują organizację i działalność biura oraz sytuację w rolnictwie, są tu wykazy ludności w powiecie, wykazy strat wojennych, sprawozdania gminnych referatów rolnych, sprawozdania powiatowych i gminnych instruktorów. - brak danych -

Amount of archival material

18

18

0

0.12

0.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.