Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1945 - 1952
- brak danych - 1945 - 1952
PZZ tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - 1.Sekcja Organizacji (normatywy organizacyjne własne i władz nadrzędnych, korespondencja poufna) 1948-1951 (sygn. 1-21)
2.Sekcja Zatrudnienia i Płacy (plany i sprawozdania, protokoły z narad) 1949-1951(sygn. 22-33)
3. Sekcja Koordynacji Planów (plany techniczno-finansowe) 1947-1949, 1951 (sygn. 34-36)
4.Dział Finansowy (bilanse roczne, likwidacyjne własne i jednostek podległych) 1945-1952 (sygn. 37-112)
5.Oddział Planowania i Techniki Obrotu Towarowego (sprawozdania własne i jednostek podległych) 1948-1951 (sygn. 113-127)
6.Samodzielny Oddział Administracyjny (paszportyzacja maszyn, dokumentacja techniczna, analizy, materiały ewidencyjne) 1948-1951 (sygn. 128-139)
Zespół w Oddziale IV. Akta przechowywane i udostępniane w Ekspozyturze w Spytkowicach.

Amount of archival material

1988

0

0

6.14

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.