Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Dzikowskie Tarnowskich

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1310 - 1951
- brak danych - 1310 - 1310
1330 - 1330
1356 - 1356
1362 - 1362
1372 - 1372
1375 - 1375
1379 - 1394
1396 - 1396
1398 - 1399
1409 - 1409
1411 - 1429
1435 - 1951
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - polski
łaciński
niemiecki
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spisy korespondencji, katalog fotografii
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Tarnowscy h. Leliwa, polska rodzina arystokratyczna (tyłuł hrabiowski z nadania cesarskiego z 24.12.1547 r., króla Zygmunta III z 12.02.1588 r., galicyjski z 18 .07.1785 r.), sięgająca udokumentowanymi źródłowo początkami XIV w., z której w XV w., poza panami Melsztyna, Jarosławia, Przeworska i Tarnowa, wyodrębniła się młodsza linia na Dzikowie. Przedstawiciele rodziny Tarnowskich z Dzikowa uczestniczyli w życiu gospodarczym kraju (główne ośrodki dóbr: Dzików, Chmielów, Mokrzyszów, Sędziszów), kulturalnym, politycznym, pełnili urzędy: hetmanów, kasztelanów i wojewodów, galicyjskich maraszałków krajowych. 1. Dokumenty pergaminowe 1310-1928 (sygn. ADzT 1-115)
2. Archiwum domowe (sprawy majątkowe, osobiste, korespondencja, działalność publiczna poszczególnych członków rodziny) 1468-1944 (sygn. ADzT 116-1235)
3. Archiwum gospodarcze:
a. Akta administracji Chmielowa i Mokrzyszowa (dóbr nabytych w 1904 r.) 1787-1904 (sygn. ADzT 1236-1472)
b. Administracja dóbr:
- sprawy ogólne 1847-1947 (sygn. ADzT 1473-1724)
- księgowość 1847-1947 (sygn. ADzT 1725-2068)
- gospodarstwo leśne 1828-1944 (sygn. ADzT 2069-2349)
- gospodarstwo rolno-hodowlane 1826-1944 (sygn. ADzT 2350-3038)
- zakłady przemysłowe 1844-1948 (sygn. ADzT 3039-3364)
- gospodarstwo rybne 1896-1944 (sygn. ADzT 3365-3375)
- gospodarstwo łąkowe 1891-1944 (sygn. ADzT 3376-3388)
- stadnina 1843-1944 (sygn. ADzT 3389-3404)
- ogród 1899-1944 (sygn. ADzT 3405-3412)
4. Mapy, plany i dokumentacja techniczna:
a. mapy dóbr dzikowskich, sędziszowskich i złoczewskich 1853-1944 (sygn. ADzT 3413-3695)
b. plany architektoniczne 1793-1939 (sygn. ADzT 3696-3889)
5. Dominium Dzików 1791-1854 (sygn. ADzT 3890-3958)
6. Dominium Mokrzyszów 1883-1907 (sygn. ADzT 3959-3971)
7. Dominia: Byszów, Miechocin, Skowierzyn, Wielowieś, Wrzawa 1773-1852 (sygn. ADzT 3972)
8. Towarzystwo Urzędników Prywatnych w Tarnobrzegu 1883-1907 (sygn. ADzT 3973)
9. Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń-Agencja w Dzikowie 1939 (sygn. ADzT 3974)
10. Państwowy Monopol Spirytusowy-Delegatura w Tarnobrzegu 1942 (sygn. ADzT 3975-3977)
11. Stacja Meteorologiczna w Dzikowie 1940-1944 (sygn. ADzT 3978)
12. Rada Główna Opiekuńcza-Delegatura w Tarnobrzegu 1935-1942 (sygn. ADzT 3979-3985)
13. Polski Czerwony Krzyż-Oddział w Tarnobrzegu 1907-1937 (sygn. ADzT 3986-3992)
14. Akta różne nieopracowane (sygn. ADzT 3993-4065)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 187 1036
1 Dokumenty pergaminowe 26 1310-1645 13
2 Archiwum domowe (rodzinne) 0 0
2.1 Pokolenie I: Spycimir 1 1330-1800 9
2.2 Pokolenie II: Rafał z Tarnowa 1 1362-1800 9
2.3 Pokolenie III: Jan z Tarnowa 0 0
2.4 Pokolenie IV: Jan z Tarnowa 1 1411-1900 21
2.5 Pokolenie V: Jan Feliks z Tarnowa 1 1379-1900 25
2.6 Pokolenie VI: Jan Feliks z Tarnowa (Szram) 1 1490-1900 23
2.7 Pokolenie VII: Jan Spytek 2 1435-1900 339
2.8 Pokolenie VIII: Jan Stanisław 1 1561-1800 40
2.9 Pokolenie IX: Stanisław 1 1567-1800 645
2.10 Pokolenie X: Michał Stanisław 1 1619-1655 469
2.11 Pokolenie XI: Jan Stanisław 9 1552-1677 2376
2.12 Pokolenie XI: Zofia z Firlejów: żona Jana Stanisława Tarnowskiego (2v Piaseczyńska) 1 1446-1639 746
2.13 Pokolenie XII: Michał Jacek 9 1675-1712 2260
2.14 Pokolenie XIII: Józef Mateusz 11 1670-1744 4482
2.15 Pokolenie XIV: Jan Jacek > akta osobiste, rodzinne i rodzinno-majątkowe 29 1559-1850 9395
2.16 Pokolenie XIV: Jan Jacek > materiały publiczne i literackie 1 1752-1793 581
2.17 Pokolenie XIV: Jan Jacek > administracja majątku > zamek i archiwum 8 1747-1801 1192
2.18 Pokolenie XIV: Jan Jacek > administracja majątku > dobra dzikowskie 53 1744-1807 14923
2.19 Pokolenie XIV: Jan Jacek > administracja majątku > dobra ukraińskie 2 1676-1793 667
2.20 Pokolenie XIV: Rozalia z Czackich, żona Jana Jacka Tarnowskiego 5 1799-1821 2061
2.21 Pokolenie XV: Jan Feliks > akta osobiste 13 1790-1842 5707
2.22 Pokolenie XV: Jan Feliks > akta rodzinne i rodzinno-majątkowe 2 1790-1842 1327
2.23 Pokolenie XV: Jan Feliks > materiały publiczne 14 1786-1831 4690
2.24 Pokolenie XV: Jan Feliks > administracja majątku > zamek i zbiory dzikowskie 6 1801-1842 1469
2.25 Pokolenie XV: Jan Feliks > administracja majątku > dobra dzikowskie 9 1805-1842 2628
2.26 Pokolenie XV: Jan Feliks > administracja majątku > inne dobra ziemskie 1 1812-1842 265
2.27 Pokolenie XV: Jan Feliks > korespondencja 11 1783-1842 7234
2.28 Pokolenie XV: Waleria ze Stroynowskich, żona Jana Feliksa Tarnowskiego 18 1740-1850 7191
2.29 Pokolenie XVI: Jan Bogdan 21 1819-1850 4202
2.30 Pokolenie XVI: Gabriela z Małachowskich, żona Jana Bogdana Tarnowskiego > akta osobiste i rodzinne 6 1785-1862 1533
2.31 Pokolenie XVI: Gabriela z Małachowskich, żona Jana Bogdana Tarnowskiego > akta majątkowe i administracyjno-gospodarcze 6 1786-1860 244
2.32 Pokolenie XVI: Gabriela z Małachowskich, żona Jana Bogdana Tarnowskiego > korespondencja 10 1815-1862 0
2.33 Pokolenie XVI: Gabriela z Małachowskich, żona Jana Bogdana Tarnowskiego > archiwum Małachowskich (m. in. papiery Humieckich) 17 1661-1851 7654
2.34 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > akta osobiste 9 1849-1892 682
2.35 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > akta rodzinne i rodzinno-majątkowe 11 1848-1917 2821
2.36 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > działalność społeczna 17 1849-1889 1968
2.37 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra dzikowskie > zamek 3 1839-1892 339
2.38 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra dzikowskie > klucz dzikowski > księgi rachunkowe 20 1846-1891 1696
2.39 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra dzikowskie > klucz dzikowski > metryki gruntowe 15 1853-1862 2488
2.40 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra dzikowskie > klucz dzikowski > akta administracyjno-gospodarcze 21 1812-1894 5973
2.41 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra Złoczew 6 1823-1875 2161
2.42 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra Końskie Wielkie 5 1850-1894 3202
2.43 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra Baranów 1 1870-1879 141
2.44 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra Cewków 1 1848-1882 856
2.45 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra Filipowice 1 1845-1864 61
2.46 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra Spas 1 1868-1876 253
2.47 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra Speranda 1 1856-1875 33
2.48 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > administracja majątku > dobra Wiśniowa 1 1880-1889 43
2.49 Pokolenie XVII: Jan Dzierżysław > korespondencja 2 1841-1894 1603
2.50 Pokolenie XVII: Zofia z Zamoyskich, żona Jana Dzierżysława Tarnowskiego 67 1818-1930 0
2.51 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > akta osobiste 22 1873-1937 6872
2.52 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > akta rodzinne i rodzinno-majątkowe 28 1863-1937 12712
2.53 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > działalność polityczna > akta własne 29 1892-1937 18575
2.54 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > działalność polityczna > archiwum Stronnictwa Prawicy Narodowej > akta prezesa (Z. Tarnowskiego) 55 1886-1937 11066
2.55 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > działalność polityczna > archiwum Stronnictwa Prawicy Narodowej > akta biura 38 1907-1962 7825
2.56 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > działalność społeczna 38 1676-1944 24698
2.57 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > sprawy ogólne 4 1894-1936 2632
2.58 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > sprawy finansowe ogólne > księgi kasy generalnej (głównej) 53 1891-1937 6693
2.59 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > sprawy finansowe ogólne > akta 40 1891-1937 27950
2.60 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > zamek dzikowski i jego zbiory 22 1890-1937 10572
2.61 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > dobra dzikowsko-mokrzyszowskie 66 1874-1940 39516
2.62 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > dobra sędziszowskie > sprawy ogólne 29 1878-1943 17114
2.63 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > dobra sędziszowskie > księgowość 17 1888-1937 7058
2.64 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > dobra sędziszowskie > rolnictwo i hodowla 10 1891-1936 2699
2.65 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > dobra sędziszowskie > lasy 25 1884-1936 3341
2.66 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > dobra sędziszowskie > zakłady przemysłowe 3 1881-1933 0
2.67 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > dobra sędziszowskie > sad 1 1936-1937 0
2.68 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > dobra sędziszowskie i mędrzechowskie łącznie 2 1897-1936 0
2.69 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > dobra mędrzechowsko-łysakowskie 33 1882-1924 3806
2.70 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > posiadłości w Septemes (Francja) 1 1870-1906 242
2.71 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > nieruchomości krakowskie i podkrakowskie 9 1901-1937 3940
2.72 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > administracja majątku > varia 1 1898-1931 830
2.73 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > łowiectwo 20 1890-1937 8660
2.74 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > opieka nad obcymi majątkami 8 1901-1937 0
2.75 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > korespondencja prywatna 35 1865-1937 9272
2.76 Pokolenie XVIII: Jan Zdzisław > dzienniki podawcze 12 1907-1935 1644
2.77 Pokolenie XVIII: Zofia z Potockich, żona Jana Zdzisława Tarnowskiego 17 1888-1933 631
2.78 Pokolenie XIX: Artur i Róża z Zamoyskich Tarnowscy > akta osobiste i rodzinne 7 1927-1944 0
2.79 Pokolenie XIX: Artur i Róża z Zamoyskich Tarnowscy > działalność polityczna, kulturalna, społeczna 8 1927-1944 0
2.80 Pokolenie XIX: Artur i Róża z Zamoyskich Tarnowscy > administracja majątku 21 1891-1945 2375
2.81 Pokolenie XIX: Artur i Róża z Zamoyskich Tarnowscy > korespondencja Artura Tarnowskiego 6 1920-1939 0
2.82 Pokolenie XIX: Artur i Róża z Zamoyskich Tarnowscy > korespondencja Róży Tarnowskiej 2 1926-1942 0
2.83 Varia domowe 4 1468-1936 0
3 Archiwum gospodarcze (zarządu dóbr) 0 0
3.1 Akta obce. Chmielów i Mokrzyszów dobrami państwowymi > akta ogólne 2 1820-1820 330
3.2 Akta obce. Chmielów i Mokrzyszów dobrami państwowymi > część I: Mokrzyszów, Sohów, Stale, Kobylarnia, Krawce, Krzątka 1 1787-1834 373
3.3 Akta obce. Chmielów i Mokrzyszów dobrami państwowymi > część II: Jamnica, Grębów, Zabrnie, Jeziorko, Sokolniki, Nadbrzezie, Dębina 1 1787-1835 10
3.4 Akta obce. Chmielów i Mokrzyszów dobrami państwowymi > część III: Chmielów, Jadachy, Cygany 3 1824-1835 341
3.5 Akta obce. Chmielów i Mokrzyszów dobrami państwowymi > część IV: Komorów, Huta Komorowska, Brzostowa, Maydan 1 1787-1789 27
3.6 Akta obce. Chmielów i Mokrzyszów w rękach prywatnych > Chmielów 57 1835-1900 7766
3.7 Akta obce. Chmielów i Mokrzyszów w rękach prywatnych > Mokrzyszów 172 1835-1904 33277
3.8 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > inwentarze majątkowe 32 1907-1942 2847
3.9 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > księgi magazynowe 32 1871-1944 4732
3.10 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > personalne > ogólne 61 1847-1945 6586
3.11 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > personalne > teczki indywidualne 25 1852-1947 0
3.12 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > prawa wodne, regulacje, melioracje 22 1858-1943 0
3.13 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > sprawy podatkowe 9 1866-1944 0
3.14 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > ubezpieczenia rzeczowe 7 1883-1944 0
3.15 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > budynki 4 1862-1944 0
3.16 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > varia 17 1865-1951 0
3.17 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > korespondencja > z władzami państwowymi i samorządowymi 8 1850-1944 0
3.18 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > korespondencja > różne 7 1909-1944 0
3.19 Akta własne. Sprawy ogólne (dot. całości dóbr) > dzienniki podawcze 28 1865-1938 7900
3.20 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > księgi > księgi główne 60 1855-1944 9989
3.21 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > księgi > zbiorniki kasowe 12 1911-1931 0
3.22 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > księgi > prima nota 33 1909-1943 8941
3.23 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > księgi > kategorniki 8 1908-1942 1013
3.24 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > księgi > księgi dłużników i wierzycieli 61 1865-1941 12988
3.25 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > księgi > księgi interesów (interesantów) 8 1915-1943 702
3.26 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > księgi > dzienniki kasowe przychodów i rozchodów 105 1828-1944 19738
3.27 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > księgi > varia 16 1893-1939 2093
3.28 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > akta > budżety 10 1901-1940 0
3.29 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > akta > bilanse 21 1890-1944 0
3.30 Akta własne. Księgowość (buchalteria) > akta > varia 10 1894-1944 892
3.31 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > ogólne 16 1825-1921 1120
3.32 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Borek Chmielowski 4 1898-1903 227
3.33 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Buda 3 1905-1911 629
3.34 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Dęba 67 1831-1936 5681
3.35 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Jadachy 10 1894-1909 493
3.36 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > kępy nadwiślańskie 4 1866-1870 139
3.37 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Koszara 2 1893-1896 102
3.38 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Krawce 1 1907-1908 24
3.39 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Krządka 2 1905-1916 212
3.40 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Rozalin 9 1891-1908 472
3.41 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Stale 2 1902-1908 103
3.42 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Zwierzyniec 27 1865-1909 1187
3.43 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > księgi > rewir Żupawa 50 1830-1933 3056
3.44 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > akta > administracja lasów 47 1850-1950 0
3.45 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura zarządu dóbr > akta > eksploatacja lasów 36 1877-1944 0
3.46 Akta własne. Gospodarstwo leśne > registratura dyrekcji lasów (varia) 1 1918-1939 0
3.47 Akta własne. Gospodarstwo rolno-hodowlane > księgi (poszyty) > ogólne 19 1838-1915 2786
3.48 Akta własne. Gospodarstwo rolno-hodowlane > księgi (poszyty) > folwark Bukie 7 1907-1941 541
3.49 Akta własne. Gospodarstwo rolno-hodowlane > księgi (poszyty) > folwark Chmielów 4 1917-1924 275
3.50 Akta własne. Gospodarstwo rolno-hodowlane > księgi (poszyty) > folwark Miechocin 116 1829-1944 11396
3.51 Akta własne. Gospodarstwo rolno-hodowlane > księgi (poszyty) > folwark Mokrzyszów 35 1905-1929 3588
3.52 Akta własne. Gospodarstwo rolno-hodowlane > księgi (poszyty) > folwark Trześń 68 1841-1943 6525
3.53 Akta własne. Gospodarstwo rolno-hodowlane > księgi (poszyty) > folwark Wielowieś 124 1841-1944 2842
3.54 Akta własne. Gospodarstwo rolno-hodowlane > księgi (poszyty) > folwark Wymysłów z Borowem 136 1826-1944 8008
3.55 Akta własne. Gospodarstwo rolno-hodowlane > księgi (poszyty) > folwark Zakrzów 120 1833-1943 0
3.56 Akta własne. Gospodarstwo rolno-hodowlane > akta 60 1844-1944 0
3.57 Akta własne. Zakłady przemysłowe > ogólne sprawy zakładów przemysłowych w dobrach dzikowskich 10 1867-1944 391
3.58 Akta własne. Zakłady przemysłowe > zakłady przemysłowe w Chmielowie > ogólne sprawy zakładów chmielowskich 39 1908-1946 1591
3.59 Akta własne. Zakłady przemysłowe > zakłady przemysłowe w Chmielowie > zakłady ceramiczne (cegielnia, dachówczarnia, kaflarnia) 23 1904-1948 96
3.60 Akta własne. Zakłady przemysłowe > zakłady przemysłowe w Chmielowie > młyn 27 1927-1949 260
3.61 Akta własne. Zakłady przemysłowe > zakłady przemysłowe w Chmielowie > tartak 4 1907-1944 0
3.62 Akta własne. Zakłady przemysłowe > zakłady przemysłowe w Chmielowie > browar i gorzelnia 1 1889-1918 0
3.63 Akta własne. Zakłady przemysłowe > zakłady przemysłowe w Chmielowie > fabryka beczek 1 1928-1930 0
3.64 Akta własne. Zakłady przemysłowe > zakłady przemysłowe w Chmielowie > galicyjska fabryka dla przetworów art. rolnych (Spółka) 6 1916-1940 0
3.65 Akta własne. Zakłady przemysłowe > tartaki 2 1885-1944 0
3.66 Akta własne. Zakłady przemysłowe > terpentyniarnie 1 1891-1942 0
3.67 Akta własne. Zakłady przemysłowe > przemysł gorzelniany > ogólne sprawy przemysłu gorzelnianego 11 1897-1946 0
3.68 Akta własne. Zakłady przemysłowe > przemysł gorzelniany > browar w Dzikowie 61 1877-1949 7156
3.69 Akta własne. Zakłady przemysłowe > przemysł gorzelniany > fabryka wódek–rafineria–gorzelnia > ogólne sprawy fabryki wódek, rafinerii i gorzelni 19 1862-1944 0
3.70 Akta własne. Zakłady przemysłowe > przemysł gorzelniany > fabryka wódek–rafineria–gorzelnia > fabryka wódek 31 1911-1941 1639
3.71 Akta własne. Zakłady przemysłowe > przemysł gorzelniany > fabryka wódek–rafineria–gorzelnia > gorzelnie i rafineria > ogólne sprawy gorzelni 4 1862-1944 0
3.72 Akta własne. Zakłady przemysłowe > przemysł gorzelniany > fabryka wódek–rafineria–gorzelnia > gorzelnie i rafineria > gorzelnia w Mokrzyszowie 6 1904-1934 0
3.73 Akta własne. Zakłady przemysłowe > przemysł gorzelniany > fabryka wódek–rafineria–gorzelnia > gorzelnie i rafineria > gorzelnia w Wielowsi 29 1861-1931 1001
3.74 Akta własne. Zakłady przemysłowe > przemysł gorzelniany > fabryka wódek–rafineria–gorzelnia > gorzelnie i rafineria > gorzelnia w Wymysłowie 50 1844-1944 1632
3.75 Akta własne. Zakłady przemysłowe > warsztaty mechaniczne w Wymysłowie 1 1914-1944 0
3.76 Akta własne. Gospodarstwo rybne > rybołówstwo na Wiśle 3 1896-1942 0
3.77 Akta własne. Gospodarstwo rybne > stawy rybne w Budzie Stalowskiej 8 1909-1944 0
3.78 Akta własne. Gospodarstwo łąkowe 13 1891-1944 0
3.79 Akta własne. Stadnina 16 1843-1944 653
3.80 Akta własne. Ogród 8 1899-1944 0
4 Mapy, plany i dokumentacja techniczna 305 1075-1944 1602
5 Ekstranea 0 0
5.1 Dominium Dzików 69 1773-1932 0
5.2 Dominium Mokrzyszów 13 1791-1854 0
5.3 Akta dominiów: Byszów, Miechocin, Skowierzyn, Wielowieś, Wrzawy 1 1804-1818 0
5.4 Towarzystwo Urzędników Prywatnych w Tarnobrzegu 1 1883-1907 0
5.5 Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń, Agencja w Dzikowie 1 1893-1940 0
5.6 Państwowy Monopol Spirytusowy, Delegatura w Tarnobrzegu 3 1939-1939 0
5.7 Stacja Meteorologiczna w Dzikowie 1 1942-1942 0
5.8 Rada Główna Opiekuńcza, Delegatura w Tarnobrzegu 7 1901-1945 0
5.9 Polski Czerwony Krzyż, Oddział w Tarnobrzegu 7 1935-1942 0
6 Ikonografia 1 1801-1948 0
7 Akta różne - nieuporządkowane dopływy 19 1801-1942 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/639/0/1/1 Dzierżykraj dziedzic wsi Wielowieś sprzedaje braciom Wojciechowi zwanemu Owieczka i "Dobasio" za 300 grzywien sołectwo w swej wsi Węgrzynowo w 1310, 11 IX 0
29/639/0/1/2 Kazimierz król polski zatwierdza sprzedaż przez Klemensa dziedzica wsi Sopichów Andrzejowi dziedzicowi wsi Wawrowice dziedzicznej wsi Bełsz ("Belchecz") w ziemi 1356, 22 I 0
29/639/0/1/3 Sąd ziemski sandomierski rozstrzyga spór o jaz na Wiśle pod Bogorią pomiędzy braćmi Piotrem z Bogorii i Prokoszem dziedzicem wsi 1362, 13 VI 0
29/639/0/1/4 Władysław książę opolski, pan Wielunia i Rusi nadaje Franczkowi z Marszowic na prawie lennym wieś Nowosiedlce w powiecie jarosławskim 1372, 14 XII 0
29/639/0/1/5 Elżbieta królowa Węgier, Polski, Dalmacji etc. nadaje wdowie po kasztelanie wiślickim i dziedzicu Tarnowa Dzierżce należące dotąd do króla włości 1375, 7 I 0
29/639/0/1/6 Otto z Pilczy wojewoda sandomierski zatwierdza warunki ugody w toczącym się od dawna sporze pomiędzy wieśniakami królewskimi a poddanymi kasztelana 1379, 26 VII 0
29/639/0/1/7 Michał dziedzic wsi Machów sprzedaje swemu kmieciowi Dobrowich sołectwo we wsi Miechocin 1382, 23 X 0
29/639/0/1/8 Włodko starosta i Świętosław ze Strzeszkowic sędzia ziemi lubelskiej potwierdzają zamianę dóbr pomiędzy Jakuszem zwanym Bończa, który odstępuje wieś Zakrzów 1383, 10 II 0
29/639/0/1/9 Jadwiga królowa polska zezwala Spytkowi z Lisowa przenieść wieś Lisów z prawa polskiego na niemieckie 1385, 1 VII 13
29/639/0/1/10 Władysław [Jagiełło] król polski zatwierdza akt sprzedaży przez Stefka niegdyś dziedzica wsi Nowosiedlec tejże wsi w powiecie jarosławskim Janowi z 1391, 15 VII 0
29/639/0/1/11 Sąd ziemski sandomierski zatwierdza ugodę między właścicielką sołectwa połanieckiego Katarzyną a Marciszem ze Zborowa w sprawie jazu na Wiśle 1394, 12 XI 0
29/639/0/1/12 Jan z Tarnowa wojewoda sandomierski, starosta Rusi nadaje budowniczemu młyna w Przeworsku Wacławowi zwanemu Clepacz dziedziczne prawo do trzeciej miary 1396, 25 III 0
29/639/0/1/13 Benko starosta halicki i śniatyński stwierdza, że Gerwazy Ilienawał zabezpieczył wiano swojej żony Barbary na 100 grzywien na swoich dobrach 1398, 30 IX 0
29/639/0/1/14 Witold wielki książę litewski daje w zastaw Bedrychowi dwa siedliszcza Swołoczykaczy i Wierk-Bołwańca z włości smotryckiej za pożyczkę 60 kop 1399, 1 II 0
29/639/0/1/15 Jan Szczekocki kasztelan wiślicki i starosta halicki potwierdza sprzedaż przez Fila Miakowicza połowy wsi Tristiance Koli Daliujewskiemu 1409, 24 III 0
1 2 3 4 ... 129 130 131 132 133 ... 260 261 262 263

Amount of archival material

4064

3992

0

122.50

121.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.