Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji

Narodowe Archiwum Cyfrowe
- brak danych - 1910-1939
- brak danych - 1910 - 1939
- brak danych - tak
instytucje kultury - prasa, radio, telewizja - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No skorowidz tematyczny
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
przewodnik po zespole No - brak danych -
"Ilustrowany Kurier Codzienny" był ukazującym się w Krakowie w latach 1910-1939 dziennikiem o charakterze informacyjnym, nawiązującym swoim charakterem do popołudniowej prasy wiedeńskiej i paryskiej. Był on częścią koncernu o tej samej nazwie, który wydawał jeszcze kilka innych czasopism. Jego twórcą był Marian Dąbrowski, krakowski przedsiębiorca i dziennikarz, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla zilustrowania artykułów, reportaży, wiadomości i ciekawostek z kraju i ze świata dziennik publikował fotografie dotyczące polityki, społeczeństwa, kultury, gospodarki, wojskowości, edukacji, religii, nauki, sportu, architektury. Archiwum fotograficzne, które pozostało po IKC-u dokumentuje zatem bardzo szczegółowo obraz Polski i świata w pierwszych latach XX wieku i dwudziestoleciu międzywojennym. [Na podstawie"Przewodnik po zasobie fotografii 1840-2004", oprac. Jan Boniecki, Warszawa 2005] 1) H. Okres zaborów i kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej - władze zaborcze, I wojna światowa, P. O. W, polskie formacje wojskowe za granicą, Rada Regencyjna, Tymczasowa Rada Stanu, powstania: śląskie, wielkopolskie. Lata 1910-1922, 538 j. inw.
2) A. Władze państwowe - Naczelnik Państwa, Sejm, Senat, Sejm Śląski, prezydent, premierzy, rada ministrów, ministerstwa, administracja wojewódzka i powiatowa, władze samorządowe, rady miejskie. Lata 1918-1939, 2538 j. inw.
3) B. Bezpieczeństwo publiczne i wymiar sprawiedliwości - Policja (portrety i zdjęcia sytuacyjne), kontrola ruchu drogowego, likwidacje tajnych gorzelni, szkoły policyjne, sądy, procesy sądowe, zakłady karne (Fordon, Rawicz, Wiśnicz). Lata 1918-1939, 745 j. inw.
4) D. Polityka zagraniczna - przedstawicielstwa dyplomatyczne Polski za granicami i przedstawicielstwa państw obcych w Polsce, kontakty dwu- i wielostronne. Lata 1918-1939, 2153 j. inw.
5) M. Sprawy międzynarodowe - udział Polski w organizacjach międzynarodowych. Lata 1918-1939, 3099 j. inw.
6) P. Stosunki polityczno-społeczne - partie polityczne, organizacje społeczne, związki zawodowe. Działacze, zjazdy, konferencje, przewrót majowy, manifestacje, strajki, święta państwowe, obchody rocznic, mniejszości narodowe. Lata 1918-1939, 3688 j. inw.
7) W. Obrona narodowa - portrety generalicji, garnizony, sądy, więzienia, żandarmeria, duszpasterstwo, archiwa, biblioteki, instytuty, szkoły. Forty, domy żołnierza, kasyna. Rodzaje wojsk, organizacje paramilitarne i obrony cywilnej, przygotowania do wojny. Lata 1918-1939, 3136 j. inw.
8) G. Gospodarka narodowa - przemysł, rzemiosło, rolnictwo, komunikacja, handel, finanse, budownictwo. Lata 1919-1939, 7457 j. inw.
9) U. Urbanistyka i architektura - miasta, miasteczka, wsie w układzie alfabetycznym. Portrety architektów, zjazdy, wystawy, wizyty zagraniczne. Lata 1918-1939, 8506 j. inw.
10) N. Nauka, oświata, wychowanie - portrety naukowców, instytuty, wyprawy i towarzystwa naukowe, szkolnictwo (wszystkie poziomy, budynki,wyposażenie), przedszkola, bursy, internaty, zakłady wychowawcze, portrety nauczycieli. Lata 1918-1939, 3988 j. inw.
11) K. Kultura i sztuka - literatura, prasa, radio, muzyka, teatr, film, bibilioteki, muzea. Portrety, fragmenty koncertów, przedstawień, budynki. Lata 1918-1939, 12679 j. inw.
12) F. Folklor - miejski i wiejski: zabawy, pokazy mody, obrzędy, sceny rodzjaowe i uliczne, typy ludności. Lata 1920-1939, 569 j. inw.
13) C. Zdrowie i opieka społeczna - szpitale, sanatoria, ośrodki zdrowia, kasy chorych, apteki, zakłady psychiatryczne, pogotowia ratunkowe: górskie, wodne, lotnicze. Organizacje, walka z alkoholizmem, rakiem, gruźlicą. Portrety lekarzy. Lata 1918-1939, 1324 j. inw.
14) S. Sport i turystyka - porrety działaczy i sportowców, związki sportowe, kluby, obiekty, dyscypliny, uroczystości, jubileusze, organizacje turystyczne, biura podróży, wypray górskie, podróżnicy, turyści, schroniska. Lata 1920-1939, 3862 j. inw.
15) R. Wyznania religijne - kościół rzymskokatolicki, greckokatolicki, ormiański, prawosławny, ewangelicko-augsburski, muzułmanie, karaimi. Portrety i zjazdy duchownych, uroczystości różnych obrządków. Lata 1919-1939, 1062 j. inw.
16) Z. Polonia zagraniczna - portrety działaczy, organizacje polonijne, uroczystości, emigracja w różnych krajach, imprezy sportowe, kulturalne, oświatowe, wycieczki. Lata 1920-1939, 1415 j. inw.
17) E. Świat - kraje w układzie alfabetycznym: architektura, portrety znanych osób, uroczystości, przemysł. Lata 1919-1939, 26417 j. inw.
fotografie, negatywy
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 H - Kształtowanie granic państwa polskiego 595 1902-2007 0
2 A - Władze państwowe 3643 1905-1939 0
3 B - Bezpieczeństwo publiczne i wymiar sprawiedliwości 800 1036-2011 0
4 D - Polityka zagraniczna 2197 1918-2007 0
5 M - Sprawy międzynarodowe 3306 1900-2011 0
6 P - Stosunki społeczno-polityczne 3782 919-2010 0
7 W - Obrona narodowa 3199 1914-2007 0
8 G - Gospodarka narodowa 7658 1877-2006 0
U - Architektura i urbanistyka 8631 1818-2010 0
10 N - Nauka, oświata i wychowanie 4143 1025-2008 0
11 K - Kultura i sztuka 13157 419-2010 0
12 F - Folklor 590 1910-2012 0
13 C - Zdrowie i opieka społeczna 1356 1835-2011 0
14 S - Sport i turystyka 3997 1909-1939 0
15 R - Wyznania religijne 1170 1882-1939 0
16 Z - Polonia 1447 1901-1939 0

Amount of archival material

188828

188828

0

105.90

105.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.