Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Bochnia-Wieś

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1847 - 1954
- brak danych - 1847 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
indeks osobowy No 30/11/313, 30/11/22
inwentarz kartkowy Yes 381-433
inwentarz kartkowy roboczy No 331-380
inwentarz książkowy No 1-330
Przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 marca 1933 r., na mocy której powstała gmina zbiorowa Bochnia-wieś, licząca 19 gromad, istniały na wspomnianym terenie gminnym poszczególne gminy jednostkowe, późniejsze gromady. Wszystkie te miejscowości posiadają pewną przeszłość historyczną i wymienione są w rejestrze podatkowym z r. 1581, istnieniem swym sięgają więc XVI w. a niektóre z nich i w dawniejszych dokumentach napotkać można. Na podstawie zachowanych akt trudno obecnie określić ilość tych osad, przypuszczać jednak można, że była ona identyczna z obecną liczbą gromad. Prawdopodobnie wszystkie dzisiejsze gromady w gminie Bochnia-wieś stanowiły odrębne jednostki administracyjne datujące się z czasów kiedy południowa część Polski dostała się w pierwszym rozbiorze pod rządy Austrii. Mianowicie w 1784 r. ogłosił Józef II szczegółowe przepisy o organizacji gromad wiejskich w Galicji, na podstawie których władze gromadzkie składać się miały z przysiężników w liczbie 2-12, w zależności od zaludnienia danej gromady. Przysiężnicy byli wybierani przez gromadę na przeciąg trzech lat, a na ich czele stał wójt zatwierdzony przez pana spośród trzech kandydatów przedstawionych mu przez gromadę. Władze gromadzkie nie były usamodzielnione w stosunku do dominium, jednakże był to już niejako krok naprzód w tworzeniu samodzielnych jednostek administracyjnych po wsiach. Upłynął jednak prawie cały wiek zainm doszło do skutku zupełne usamodzielnienie gmin wiejskich, gdyż dopiero ustawa gminna z 1866 r. wprowadziła w życie samorząd gminny, określając zakres działania gminy oraz usuwając częściowo zawisłość gminy od administracji rządowej. Dziedziczone akta gromad 1854-1937 (sygn. GBW-1-15)
Akta gminy zbiorowej-administracyjne 1933-1944 (sygn. GBW-16-27)
Budżety i księgi kasowe 1928-1945 (sygn. GBW- 28-50)
Kataster 1935-1943 (sygn. GBW-51-53)
Księgi podatku gruntowego 1940-1945 (sygn. GBW-54-91)
Księgi podatku drogowego 1936-1945 (sygn. GBW-92-181)
Księgi podatku wyrównawczego 1933-1945 (sygn. GBW-182-270)
Księgi podatku osobistego danina 1941-1945 (sygn. GBW-271-287)
Księgi inwentarzowe 1943 (sygn. GBW-288-297)
Księgi dzierżaw gruntow gminnych 1903-1944 (sygn. GBW-298-308)
Księgi podatku przemysłowego 1943, 1945 (sygn. GBW-309-310)
Spisy ludności 1932-1948 (sygn. GBW-311-314)
Referat świadczeń rzeczowych 1943-1946 (sygn. GBW-315-316)
Rejestry ubezpieczenia od ognia 1936-1941 (sygn. GBW-317-321)
Księgi kasowe 1933-1938 (sygn. GBW-322-324)
Dział ogólno-administracyjny 1945-1950 (sygn. GBW-325-379)
Akta nieopracowane 1924-1961 (sygn. GBW-380-433)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 432 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/11/0/-/1 Cikowice - imienny spis poborowych 1865-1934 0
30/11/0/-/2 Cikowice - księga meldowania rezerwistów i poborowych 1926-1929 0
30/11/0/-/3 Dąbrowica - księga meldunkowa rezerwistów i poborowych 1929-1929 0
30/11/0/-/4 Dołuszyce - księga meldunkowa stale urlopowanych rezerwistów i w nieczynnej służbie landwerzystów 1904-1920 0
30/11/0/-/5 Gierczyce- ewidencja rezerwistów 1927-1932 0
30/11/0/-/6 Gorzków- ewidencja rezerwistów 1927-1929 0
30/11/0/-/7 Łapczyca- księga meldowania rezerwistów 1926-1935 0
30/11/0/-/8 Nieszkowice Małe - księga meldunkowa rezerwistów 1923-1937 0
30/11/0/-/9 Pogwizdów - księga meldunkowa rezerwistów 1923-1936 0
30/11/0/-/10 Proszówki- Grundparzellen Protokoll -(Protokoły gruntowe parcel) 1847-1847 0
30/11/0/-/11 Proszówki- wykaz powinności poddańczych w ziemiopłodach, w robociźnie i daninach obowiązanej gminy za słusznym wynagrodzeniem zniesionych 1854 0
30/11/0/-/12 Proszówki- a) tabele podatku gruntowego, b) wykaz popisowych, c) varia 1855-1918 0
30/11/0/-/13 Proszówki- księga kontroli ruchu ludności ( rejestr osób przybywających do gminy) 1932-1935 0
30/11/0/-/14 Proszówki- alfabetyczny spis przynależnych do gminy Proszówki ( spisy familijne przynależnych) 1926-1935 0
30/11/0/-/15 Stanisławice - księgi meldunkowe, spisy ewidencyjne i rejestry imienne urlopowanych rezeristów i lanwerzystów 1900-1925 0
1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 ... 26 27 28 29

Amount of archival material

433

379

0

7.25

7.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.