Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Borzęcin

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - 1945 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy No - brak danych -
W dniu 1 stycznia 1935 r. w powiecie brzeskim rozpoczęło działalność 11 wiejskich gmin zbiorowych, powstałych w oparciu o ustawę z dn. 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Ustawa ta ujednolicała ustrój gmin wiejskich w całej Polsce. W byłej Galicji wiejskie gminy jednostkowe z reguły połączone zostały w duże, silniejsze finansowo gminy zbiorowe. Pojedyncze wsie, wchodzące w skład gminy zbiorowej, stanowiły gromady. Organem uchwałodawczym gromady było zebranie gromadzkie lub rada gromadzka. Kadencja rady gromadzkiej trwała 5 lat, a sołtysa i podsołtysa 3 lata. Władze gminne załatawiały sprawy z zakresu własnego i poruczonego. W okresie okupacji gminy wiejskie powiatu brzeskiego weszły w skład powiatu tarnowskiego (Kreis Tarnow-Land). Działalność reprezentacji gminnych jak w całej Generalnej Guberni, uległa zawieszeniu. Wójt stał się komisarycznym urzędnikiem administracji ogólnej, podległym hitlerowskiemu staroście powiatowemu. Z chwilą powołania na wyzwolonych w 1945 r. terenach rad narodowych zmianom uległa struktura administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Podstawą prawną działalności organów gminnych do 20 marca 1950 r. były następujące akty prawne: Ustawa z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, Dekret PKWN z dnia 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego, Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. zmieniająca ustawę z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej rady narodowe przejęły pełnię władzy w terenie. Samorząd terytorialny uległ likwidacji. W dniu 25 września 1954 r. Sejm wydał ustawę o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W tym samym dniu uchwalona została poprawka do Konstytucji. W miejsce gmin zbiorowych powołano gromady jednostkowe lub zbiorowe, znacznie mniejsze od gmin. Dział ogólno-organizacyjny 1945-1954 (sygn. Gm. Borz.- 1-7, 13-17)
Dział finansowo-budżetowy 1945-1950 (sygn. Gm. Borz.- 8-9)
Dział gospdarki gminnej 1945-1950 (sygn. Gm. Borz.-10)
Dział administracyjny 1945-1950 (sygn. Gm. Borz.-11-12)
Referat finansowy 1951-1954 (sygn. Gm. Borz.-18-19)
Referat spraw socjalnych i kulturalnych 1951-1953 (sygn. Gm. Borz.-20)
Akta nieopracowane z XIX-XX w. (syg. 21-49)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/24/0/-/1 Przepisy i zarządzenia ogólne Sprawy organizacyjne 1945-1950 0
30/24/0/-/2 Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych 1935-1950 0
30/24/0/-/3 Księga protokołów z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1948-1950 0
30/24/0/-/4 Księga protokołów Gminnej Komisji Kontroli Społecznej 1948-1950 0
30/24/0/-/5 Księga protokołów z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1950 0
30/24/0/-/6 Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej; 1945- 1950 Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1946- 1947, 1950 Protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego; 1950 Akta Gminnej Komisji Kontroli Społecznej; 1946- 1947 Akta Gminnej Komisji Drogowej; 1950 Akta Gminnej Komisji Finansowo- Budżetowej; 1950 Akta Gminnej Komisji Oświaty i Kultury; 1946- 1950 Akta Gminnej Komisji Rolnej; 1950 Akta Gminnej Komisji Urządzenia Osiedli; 1950 Akta Gminnej Komisji Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej; 1946, 1950 Plany pracy i sprawozdania Gminnej Rady Narodowej i Prezydium; 1949- 1950 Korespondencja Gminnej Rady Narodowej; 1945- 1946, 1948- 1950 1945-1950 0
30/24/0/-/7 Kontrola wewnętrzna i nadzór; 1945- 1950 Majątek gminy i gromad; 1945- 1948 1945-1950 0
30/24/0/-/8 Budżety i bilanse roczne gminy 1945-1950 0
30/24/0/-/9 Dokumentacja budżetowa gminy Budżety i bilanse roczne gromad: Bielcza, Borzęcin 1945-1950 0
30/24/0/-/10 Statystyka ogólna; 1945- 1948 Drogi i place publiczne; 1945- 1950 1945-1950 0
30/24/0/-/11 Sprawy ogólno - administracyjne; 1950 Ewidencja i kontrola ruchu ludności; 1946 Bezpieczeństwo i porządek publiczny; 1945- 1950 1945-1950 0
30/24/0/-/12 Sprawy ogólne budowlane i odbudowy; 1949- 1950 Rejestr budowlany; 1949- 1950 Zezwolenia budowlane; 1946- 1950 1946-1950 0
30/24/0/-/13 Przepisy i zarządzenia ogólne; 1951- 1953 Sprawy organizacyjne- 1951- 1953 Sprawy osobowe pracowników Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1953 1951-1953 0
30/24/0/-/14 Protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1953 Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1954 1951-1954 0
30/24/0/-/15 Sprawy ogólne dotyczące Komisji Gminnej Rady Narodowej; 1951- 1953 Akta Gminnej Komisji Gospodarki Drogowej; 1951- 1953 Akta Gminnej Komisji Finansowo- Budżetowej; 1951- 1953 Akta Gminej Komisji Oświaty i Kultury; 1951- 1953 Akta Gminnej Komisji Rolnej; 1951- 1953 Akta Gminnej Komisji Urządzenia Osiedli; 1951- 1953 Akta Gminnej Komisji Zdrowia , Pracy i Pomocy Społecznej; 1951- 1953 1951-1953 0
1 2 3 4

Amount of archival material

49

20

0

4.30

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.