Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Rzezawie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 2007-2016
- brak danych - 2007 - 2016
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - nauka i oświata polski
data not found - brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
30/385/0/-/2 Dokumentacja związana z działalnością Zarządu Stowarzyszenia Nasze Dzieci w Rzezawie; regulaminy, protokoły, uchwały,listy obecności, sprawozdania, oświadczenia do czynności prawnych, woli, rezygnacje z funkcji. 2007-2016 0
30/385/0/-/3 Dokumentacja związana z działalnością Komisji Rewizyjne Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” w Rzezawie; regulaminy, protokoły,rachunki zysków i strat, bilanse,sprawozdania, informacje dodatkowe,oświadczenia,rezygnacje z funkcji 2007-2016 0
30/385/0/-/4 Dokumentacja związana z tworzeniem, zmianami i likwidacją Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” w Rzezawie - statut, protokoły zebrań, załączniki do wniosku o rejestrację, deklaracje członkowskie, umowy, korespondencja 2007-2016 0
30/385/0/-/8 Korespondencja z instytucjami działającymi w Gminie Rzezawa: Urząd Gminy, Komisja Rozwiązywania i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych, Publiczna Szkoła Podstawowa 2007-2016 0
30/385/0/-/1 Dokumentacja związana z Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia „Nasze Dzieci” w Rzezawie; plany pracy, protokoły, uchwały, sprawozdania, listy obecności, zawiadomienie, ogłoszenia 2007-2016 0
30/385/0/-/11 Dziennik Korespondencyjny 2007-2016 0
30/385/0/-/10 Współpraca z Urzędem Statystycznym i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej - sprawozdanie z działalności fundacji,, ankieta aktualizacyjna, sprawozdania merytoryczne, bilanse, rachunki zysków i strat 2008-2015 0
30/385/0/-/5 Sprawozdania z realizacji innych zadań zawartych w planach pracy - wycieczki, pikniki, działalność Kółek, programy konkursów 2008-2015 0
30/385/0/-/9 Korespondencja z instytucjami działającymi poza Gmina Rzezawa: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Starostwo Powiatowe,Urząd Skarbowy, ZAiKS, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej. 2008-2016 0
30/385/0/-/6 Współpraca z Urzędem Gminy- zadania publiczne: oferty realizacji, umowy,sprawozdania, potwierdzenia odbioru nagród, regulaminy konkursów 2009-2016 0
30/385/0/-/7 Współpraca z instytucjami działającymi poza Gminą Rzezawa: wnioski konkursowe na zadania nieinwestycyjne, publiczne, na dofinansowanie projektów, konkursu grantowego, przyznanie dotacji, umowy,odwołania. 2012-2016 0

Amount of archival material

11

0

0

0.20

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.