Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bochni

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1960-1998
- brak danych - 1960 - 1998
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
data not found - brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/389/0/-/1 Statut Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych - wniosek o wpisanie do rejestru, postanowienie o wpisaniu do rejestru społeczno-zawodowych organizacji rolników 1981-1983 0
30/389/0/-/2 Uchwały walnego zebrania Kółek Rolniczych, listy obecności, sprawozdania z obsługi prawnej Rejonu, informacje nt. współpracy z władzami administracyjnymi, terminarz zebrań, składy osobowe komisji problemowych i Zarządów Kół Gospodyń Wiejskich, dane z bilansów 1980-1986 0
30/389/0/-/3 Protokoły z II Zjazdu Gminnego Związku, protokół komisji statutowo-wnioskowej, referat Przewodniczącego, regulamin obrad Zjazdu, protokoły posiedzeń Prezydium, listy członków, listy obecności 1980-1991 0
30/389/0/-/4 Wytyczne dot. zasad prowadzenia działalności Gminnych Związków, deklaracja członkowska Ligi Ochrony Przyrody, informacje dotyczące pracy Związku, informacje w sprawie zmian przepisów o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych a dot. ubezpieczenia zwierząt gospodarskich 1984-1985 0
30/389/0/-/5 Uchwały Prezydium i Rady Związku, informacja nt. działalności Związku, lista obecności działaczy Kółek Rolniczych i Koła Gospodyń Wiejskich na spotkaniu działaczy z okazji "Dnia działacza Kółek Rolniczych", protokół z narady Prezesów KR, protokół z III Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, program działania Związku na lata 1988-1991, sprawozdania Komisji, sprawozdanie Radcy Prawnego z prowadzonego poradnictwa prawnego, regulamin obrad Zjazdu, uchwały Rady Głównej i Zarządu Centralnego 1980-1991 0
30/389/0/-/6 Protokół i Uchwała Rady Związku, plan pracy Rady, skład Rady 1988-1988 0
30/389/0/-/7 Program działania Związku, roczny plan pracy, uchwały Rady, protokoły posiedzenia Prezydium, skład Prezydium 1987-1991 0
30/389/0/-/8 Uchwały z walnych zebrań Kółek Rolniczych, ankiety Walnych zebrań, wniosek o wpis zmiany statutu, wykaz dokumentów złożonych w Sądzie Rejonowym w Tarnowie dot. rejestracji Kółek Rolniczych 1983-1983 0
30/389/0/-/9 Założenia programowe kampanii sprawozdawczo-programowej Kółek Rolniczych, założenia programowe kampanii sprawozdawczo-wyborczej Kółek Rolniczych, sprawozdanie z działalności, regulamin obrad, protokół komisji wyborczej, protokoły z zebrań walnych 1980-1988 0
30/389/0/-/10 Plan pracy komisji rewizyjnej, protokół z kontroli biura związku, protokół zjazdu Kółek, program działania 1981-1982, tezy do sprawozdania, regulamin obrad, referaty 1981-1988 0
30/389/0/-/11 Uchwały Prezydium, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z realizacji Ustawy z dnia 2.10.1982 r. o społeczno-zawodowych organizacji rolników za rok 1987, sprawozdanie komisji rewizyjnej 1983-1988 0
30/389/0/-/12 Sprawozdania z odbytych zebrań, sprawozdania cyfrowe, informacje z przebiegu zebrań, imienny wykaz rad sołeckich, wykaz statystyczny wpływu i sposobu załatwiania skarg 1982-1985 0
30/389/0/-/13 Terminarz zebrań 1989-1989 0
30/389/0/-/14 Protokół zgromadzenia sprawozdawczo-programowego, program działania, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie komisji rewizyjnej, informacje z przebiegu kampanii sprawozdawczo-programowej 1985-1988 0
30/389/0/-/15 Sprawozdania GUS 1982-1986 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

104

0

0

1.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.