^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Uchwały Prezydium i Rady Związku, informacja nt. działalności Związku, lista obecności działaczy Kółek Rolniczych i Koła Gospodyń Wiejskich na spotkaniu działaczy z okazji "Dnia działacza Kółek Rolniczych", protokół z narady Prezesów KR, protokół z III Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, program działania Związku na lata 1988-1991, sprawozdania Komisji, sprawozdanie Radcy Prawnego z prowadzonego poradnictwa prawnego, regulamin obrad Zjazdu, uchwały Rady Głównej i Zarządu Centralnego

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
dokumentacja aktowa 5
- brak danych -
1980-1991

1980 - 1991
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy maszynopis rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.