Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Brzesku

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1867 - 1952
- brak danych - 1867 - 1952
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/5/0/1/27 Sprawy organizacyjne, protokół zdawczo-odbiorczy, urzędowanie organów, protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego i Rady Powiatowej 1936-1938 0
30/5/0/1/33 Ochotnicza Straż Pożarna 1931-1939 0
30/5/0/1/34 Sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów sam. pow. i pracowników samorządowych, kontrola własna i władz nadzorczych, majątek samorządu pow. 1945-1945 0
30/5/0/1/53 Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Narodowej i komisji kontroli społecznej 1949-1949 0
30/5/0/1/69 Różne sprawy organizacyjne 1949-1949 0
30/5/0/2/28 Sprawy budowlane 1937-1939 0
30/5/0/2/36 Sprawy gospodarcze ogólne, oświata, zdrowie publiczne, opieka społeczna, rolnictwo, weterynaria, sprawy budowlane 1945-1947 0
30/5/0/3/29 Inspekcja gmin, urzędowanie organów gminnych 1935-1939 0
30/5/0/3/32 Finanse gminne 1932-1938 0
30/5/0/3/37 Organizacja samorządu gminy, organizacja nadzoru nad gminami, inspekcja gmin, wybory na sołtysów, urzędowanie organów gminy 1945-1945 0
30/5/0/3/38 Majątek gmin i gromad, sprawy osobowe pracowników gminnych, budżet gminy: Borzęcin, Czchów, Dębno, Iwkowa, Okocim, Szczepanów, Szczurowa, Uszew, Wojnicz, finanse gminne, bezpieczenstwo pożarowe w gminach 1945-1946 0
30/5/0/3/40 Budżety gminne 1934-1937 0
30/5/0/3/41 Zamknięcia roczne rachunkowe, sprawozdania roczne 1913-1937 0
30/5/0/3/42 Powiatowa Rada Narodowa - Komitety Społeczne i Obchodowe 1945-1949 0
30/5/0/3/96 Dotacje z SFW dla PZS 1947-1948 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 12 13 14 15

Amount of archival material

213

0

0

9.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.