Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Uścia Solnego

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Bochni
- brak danych - 1819 - 1940
- brak danych - 1819 - 1940
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
30/9/0/-/76 Sprawy skarbowe. Księga biercza danin publicznych z pastwisk. Księga kontowa dochodów i rozchodów budżetowych 1929/1930. Księga kontowa sum pozabudżetowych obcych przechodnich i depozytowych 1929/30. Księga biercza opłat stróża nocnego. Księga biercza danin publicznych z dzierżawy "Zastawa". 1929-1930 0
30/9/0/-/77 Sprawy skarbowo-administracyjne. Instrukcja kancelaryjna. Karty do głosowania. Księga biercza skóry końskiej. Protokoły licytacyjne. 1931-1931 0
30/9/0/-/78 Rozporządzenia skarbowe. Instrukcja z dnia 21 XII 1932 w sprawie statystyki produkcji rolnej.Wykaz rzeźników, rękodzielników, dorożkarzy, furmanów i rybaków oraz wszystkich wykonawców i dostawców. Budżet 1933/34. Sprawozdanie z budżetu 1931/32. Zwierzchność Gminna Uście Solne, sprawy podatkowe, opieki nad sierotami w gminie. 1931-1931 0
30/9/0/-/79 Akta administracji samorządowej. 1933-1933 0
30/9/0/-/80 Szkoła Powszechna w Uściu Solnym. Budżet Gminy 1933/34. 1934-1934 0
30/9/0/-/81 Wykaz starat powodziowych w lipcu 1934 r. w gminie Uście Solne. Wykazy zaległości podatkowych. Budżety gminy. Księga kasowa. "Przegląd Tygodniowy" BBWR. 1935-1935 0
30/9/0/-/82 Księga dochodów i wydatków gminy Uście Solne. Pismo Ministerstwa Rolnictwa o używalności aparatów i narzędzi w rzeźniach. Instrukcja o uboju zwierząt. Księga kontowa. 1936-1936 0
30/9/0/-/83 Związek Strzelecki. Protokół z zebrania Oddziału Związku Strzeleckiego. Lustracja rzeźni publicznych. 1937-1937 0
30/9/0/-/84 Zbiór statutów. Księga biercza podatku obrotowego. Księga kontowa dochodów budżetowych. Instrukcja w sprawie przemiału zboża na potrzeby gospodarstw rolniczych. Sprawy podatku od: plakatów, zabawek, polowań. 1938-1938 0
30/9/0/-/85 Spisy kontyngentowe. Wykaz szkód wskutek powodzi - 24 maja 1938. Podniesienie wyglądu osiedli. Wykaz uprawnionych do głosowania. Kredyty na zboże. Karta kontroli przemiału zboża. Zarządzenie policyjne XII 1939, wykrycie kryjówek broni. Nuty. Podatek od nieruchomości. Wykazy szkód po powodzi. 1939-1939 0
30/9/0/-/86 Zarządzenia gminy w Uściu Solnym (uciekinierzy z Rumunii i Węgier, podatki gruntowe, spisy robotników rolnych). 1940-1940 0
30/9/0/-/87 Wykaz mieszkańców - 337
30/9/0/-/88 [Prośba Karola Samlickiego o certyfikat przynależności z 4 marca 1907 roku] 1907-1907 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

88

0

0

1.85

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.