^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Sprawy gospodarcze i podatkowe]

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1789-1843

1789 - 1843
niemiecki
[1. Licencje dla Żydów z Nowego Sącza na prowadzenie karczm
2. Sprawy podatkowe: podatek pogłówny z Ciężkowic, Tęgoborza i in.
3. Sprawy miasta Ciężkowice- opłaty
4. Spór między magistratem m. Grybowa a dzierżawcą tamtejszego starostwa A. Schaffem o opłatę kotłową (Kesselgeld)]
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
destrukt
210 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
4 pliki akt
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Ciężkowice -
Grybów -
Łącko -
Tęgoborze -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

karczmy -
licencje -
Żydzi -

Javascript support needed to browse indexes

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.