Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bank Gospodarki Żywnościowej w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1974] 1975 - 1994
- brak danych - 1974 - 1974
1975 - 1994
- brak danych - tak
instytucje finansowe - banki polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Połączono Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i Państwowy Bank Rolny, w wyniku czego powstał państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank Gospodarki Żywnościowej przejął po CZSOP funkcję centralnego związku spółdzielczego i lustracyjnego, a po Banku Rolnym funkcję centrali organizacyjnej i finansowej wobec banków spółdzielczych. Udziałowcami BGŻ były 1663 zrzeszone banki spółdzielcze, do których należało 46 proc. udziałów oraz Skarb Państwa - 54 proc. udziałów. - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/1223/0/1/1 Wnioski podjęte przez Zebrania Przedstawicieli Banków Spółdzielczych w kampanii 1983/84 1984-1984 0
31/1223/0/1/2 Wykaz wniosków zgłoszonych pod adresem BGŻ w kampanii Zebrań Przedstawicieli Banków Spółdzielczych woj. nowosądeckiego w latach 1983-1984 1984-1984 0
31/1223/0/1/3 Wnioski i postulaty Oddziału Wojewódzkiego w Nowym Sączu i Banków Spółdzielczych na III Krajowy Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych- korespondencja III Krajowego Zjazdu Delegatów 1984-1984 0
31/1223/0/1/4 Lista Delegatów z woj. nowosądeckiego na IX Krajowy Zjazd Spółdzielczości Bankowej w Warszawie w 1988 roku. 1988-1988 0
31/1223/0/2/5 "Protokół z obrad I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Banków Spółdzielczych" w Nowym Sączu w 1976 roku. 1976-1976 0
31/1223/0/2/6 Regulamin obrad I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Banków Spółdzielczych w 1976 roku. 1976-1976 0
31/1223/0/2/7 I Wojewódzki Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych- materiały pomocnicze, broszury, wycinki prasowe, telegramy gratulacyjne. 1976-1976 0
31/1223/0/2/8 Dane personalne delegatów na I Wojewódzki Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych w 1976 roku - ankiety delegatów. 1976-1976 0
31/1223/0/2/9 Protokół z obrad II Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Banków Spółdzielczych w Nowym Sączu (broszura "Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Rady BGŻ, Banków Spółdzielczych woj. Nowy Sącz za okres 1976-1979 1980-1980 0
31/1223/0/2/10 II Wojewódzki Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych w Nowym Sączu - tezy do uchwał. 1980-1980 0
31/1223/0/2/11 II Wojewódzki Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych w Nowym Sączu - materiały informacyjne Tom I. 1978-1979 0
31/1223/0/2/12 II Wojewódzki Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych w Nowym Sączu - materiały informacyjne Tom II. 1979-1981 0
31/1223/0/2/13 II Wojewódzki Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych w Nowym Sączu - ankiety delegatów. 1980-1980 0
31/1223/0/2/14 II Wojewódzki Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych w Nowym Sączu - telegramy gratulacyjne, wzór zaproszenia, podziękowania. 1980-1980 0
31/1223/0/2/15 Protokół z obrad III Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Banków Spółdzielczych w Nowym Sączu w 1983 roku. 1983-1983 0
1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 ... 27 28 29 30

Amount of archival material

443

0

0

5.90

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.