Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Gospodarki Terenami w Starym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1971-1983
- brak danych - 1971 - 1983
- brak danych - tak
administracja specjalna - zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 28 0
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/1361/0/-/1 Odwołanie od opłat adiacenckich 1976-1976 0
31/1361/0/-/2 Regulowanie stanu prawnego nieruchomoœci będących własnością Skarbu Państwa 1972-1976 0
31/1361/0/-/3 Realizacja prawa pierwokupu przez Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu 1974-1976 0
31/1361/0/-/4 "Oddanie w użytkowanie wieczyste działki (dla p. Bielak Stanisław i Anna)oraz rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego" 1971-1975 0
31/1361/0/-/5 "Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z przekazaniem działek w użytkowanie wieczyste " 1975-1976 0
31/1361/0/-/6 Ustalanie opłat i czynszów dzierżawczych Naliczanie opłat adiacenckich 1981-1981 0
31/1361/0/-/7 "Zniesienie współwłasności nieruchomoœci będącej we współwłasności Skarbu Państwa /Działki budowlanej nr 1093, 1094 na Osiedlu Północ w Starym Sączu/" 1977-1979 0
31/1361/0/-/8 Wywłaszczenie i pierwokup w 1979 r. 1978-1979 0
31/1361/0/-/9 "Wywłaszczenie (wykup) i pierwokup w 1980 r. Wykup działek bud. położonych na Osiedlu Północ w Starym Sączu" 1978-1980 0
31/1361/0/-/10 Wywłaszczenie (wykup) i pierwokup w 1981 r. 1978-1981 0
31/1361/0/-/11 Wywłaszczenie (wykup) i pierwokup w 1982 r. 1979-1982 0
31/1361/0/-/12 Wywłaszczenie (wykup) i pierwokup w 1983 r. 1978-1983 0
31/1361/0/-/13 Zmiana użytkowania nieruchomości 1981-1981 0
31/1361/0/-/14 Przekazywanie terenów Skarbu Państwa, sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste w 1977 r. 1976-1977 0
31/1361/0/-/15 Przekazywanie terenów w użytkowanie wieczyste w 1978 r. 1977-1978 0
1 2

Amount of archival material

28

0

0

0.57

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.