^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organizacja roku szkolnego-Plany i sprawozdania.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 3.09.1979 r. do 30.08.1980 r.,-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1979 r.- Obowiązki Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu w zakresie opieki nad średnimi szkołami medycznymi z terenu województwa nowosądeckiego,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1979/1980 -np. w sprawie: -przydzielonych „złotych tarcz” dla uczniów przodujących w nauce i pracy społecznej, zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 etatu, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych, podziału wskaźnika zatrudnienia i funduszu płac na I okres 1979 r., -zatwierdzenia przydziałów czynności nauczycieli , przeprowadzonych kontrolach w podległych jednostkach i propozycji zwrócenia uwagi na realizację i organizację pracy dydaktyczno-wychowawczą celem uniknięcia błędów, wykazu godz. zajęć z przedmiotów klinicznych prowadzonych przez lekarzy, -Wykaz pracowników administracyjo-obsługowych zatrudnionych w L.M. w N.Sączu-Akt opiekuńczy nad szkołą nadany przez Woj.Radę Związków Zawodowych i KOiW w Nowym Sączu,- Pismo do Urz.Woj. w N.Sączu KOiW dotyczące powołania Zespołu Szkół Medycznych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 10
- brak danych -
1979-1980

1979 - 1980
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.