^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organizacja roku szkolnego-Plany ,-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1980 r.- Wykaz pracowników administracyjo-obsługowych zatrudnionych w L.M. w N.Sączu,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1980/1981 -np. w sprawie: - limitu naboru do kl. I na r.szk. 1980/81, limitu osobowego funduszu płac na dodatki specjalne dla dyr. i nauczycieli, określenia limitu zatrudnienia i osobowego funduszu płac, podziału wskaźnika zatrudnienia na II okres 1980 r.,wyrażenia zgody na zatrudnienie opiekuna nocnego w internacie, wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 et., przydzielenia dodatkowego etatu opiekuna nocnego, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych w szkole, mianowania nauczycieli na stałe, dodatków specjalnych dla nauczycieli Lic.Med. w N.Sączu,-Umowa o praktyczną naukę zawodu, -Harmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej na rok szk. 1980/81,-Zarządzenie nr 45/80 KOiW w N.Sączu w spr. organ. nadzoru pedagog. w woj. nowosądeckim,- Protokół komisji ds. społecznego przeglądu warunków pracy i nauki,

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 11
- brak danych -
1980-1981

1980 - 1981
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.