^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organizacja roku szkolnego- Plany i sprawozdania.-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1982 r.-Przydziały czynności nauczycieli ważne od dnia 1 .09.1982 do31.08.1983 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1982/1983 -np. w sprawie: - planu pracy na rok szk.1982/83, opracowania przez dyrektorów arkuszy przydziałów czynności n-li na r.szk.1982/83 i uzgodnienia z KOiW, zalecenia po wizytacji kompleksowej, zatrudnienia kadry kierowniczej , nauczycieli w godz. nadliczbowych, zatrudnienia w wymiarze ponad 1,5 etatu, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych w szkole, dodatków do wynagrodzeń dla pracownic działalności podstawowej prowadzących praktyczną naukę zawodu uczennic Lic.Med., zorganizowania praktyki zawodowej uczennic Lic.Med. w Żłobku w Zakopanem

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1982-1983

1982 - 1983
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.