^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Liceum Medyczne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Kontrole zewnętrzne w placówce- Protokoły z przeprowadzonych kontroli ,wyjaśnienia do protokołów, protokół z wykonania zarządzeń pokontrolnych, zarządzenia porewizyjne, zalecenia pokontrolne, sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych, sprawozdanie z wizytacji, wyjaśnienia po kontroli, decyzje wydane po kontroli, nakaz powizytacyjny, zalecenia z inspekcji,-Zarządzenie do wykonania przez kierownika do spraw administracyjno-gospodarczego

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1970-1984

1970 - 1984
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Nazwa szkoły obejmuje lata 1.09.1967 r.-31.08.1984r.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.