^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Nagrody-Pismo z Urzędu Wojewódzkiego Wydz.Zdr. i Op. Społ. w Nowym Sączu dot. przyznania nauczycielom nagrody na przyznaną kwotę,- Wniosek Komisji Zakładowej ZZ”Solidarność”dot.propozycji podziału kwoty na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przydzielonej przez KOiW ,- Pismo do KOiW w N.Sączu w spr. propozycji zespołu kierowniczego szkoły dot. podziału kwoty przydzielonej przez KOiW na nagrody dla nauczycieli, -Wykaz osób uprawnionych do otrzymania nagrody z zakładowego funduszu nagród za 1981 r.,-Ogłoszenia dot. przyznania nagród z funduszu nagród dyrektora, pracownikom po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierowniczego-Wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1981-1984

1981 - 1984
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.