^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organizacja roku szkolnegoPlany i sprawozdania.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 1.09.1976 do 1977,-Wykaz oddziałów, uczniów, personelu, godzin pracy wszystkich pracowników z wyliczeniem wartości oraz godz. nadliczbowych-zatwierdzona przez Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu Wydz.Zdr. i Op. Społecznej.-Wykaz: nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrionych., wychowawców internatu i pracowników admin. pełnozatr. , pracowników obsługi zatrudnionych na pełnych etatach w Lic.Med. w N.Sączu na r.szk. 1976/77,-pismo skierowane do Urzędu Woj. w Nowym Sączu w spr. powołania „Komisji ds. przyjmowania pracowników do pracy”,-pismo z Woj.Szp.Zesp. w Nowym Sączu dot.objęcia opieką stomatologiczną uczniów Lic.Med. w N.Sączu,-pisma z Urz.Woj. w N.Sączu KOiW w sprawie:- doskonalenia nauczycieli,-wyrażające zgodę na zmianę terminu ferii zimowych,- norm obsady etatowej w internatach szkolnych.

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
1976-1977

1976 - 1977
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.