^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organizacja roku szkolnego -Plany i sprawozdania.-Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1977 r.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 1.09.1977 r. do 31.08.1978 r.-Wykaz pracowników zatrudnionych: w szkole, w internacie ,pracowników pedagogicznych pełnozatrudnionych, wychowawców internatu, nauczycieli niepełnozatrudnionych w Lic.Med. w Nowym Sączu,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1977/78 np. w sprawach: - limitu naboru do kl. I na rok 1977/79, zwiększenia zatrudnienia-etatów, uzasadnienia podziału na grupy, realizacji zaleceń w zakresie limitowania etatów w internatach szkolnych, zestawienia planu zatrudnienia od 1.09.1977 r. do 31.08.1978 , limitu etatów-zatrudnienia, zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 etatu,- pismo do wiadomości w spr. wykorzystania budynku internatu dla potrzeb szkoleniowych nauczycieli w okresie ferii zimowych,

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 8
- brak danych -
1977-1978

1977 - 1978
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.