^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organizacja roku szkolnegoPlany i sprawozdania.-Przydział czynności nauczycieli ważny od 1.09.1978 r. do 30.08.1979 r.,-Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1978 r.-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1978/79 -np. w sprawie: -uzasadnienia podziału na grupy, zgody na udostępnienie sali gimnastycznej, zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 etatu, prośby o przydzielenie etatu dla nauczycielki wf, zatrudnienia w szkole lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych, przyznania dodatkowych etatów dla wychowawców internatu, wyrażające zgodę na odbycie praktyk -Wykaz pracowników zatrudnionych w L.M. w N.Sączu,, - Wykaz nauczycieli pełnozatrudnionych w pełnym wymiarze godzin rok szk. 1978/79

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 9
- brak danych -
1978-1979

1978 - 1979
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.