Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Liceum Pielęgniarstwa 1959-1965
Liceum Medyczne 1965-1984
Zespół Szkół Medycznych od 1984
1960-1988
- brak danych - 1960 - 1988
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły zawodowe polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Liceum Medyczne w Nowym Sączu
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/1365/0/2/2 5-letnie Liceum Medyczne w Nowym SączuOrganizacja pracy w placówcePlany i sprawozdania. Projekt organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w r.szk. 1966/1967, 1965-1967 0
31/1365/0/2/3 Liceum Medyczne Wydział Pielęgniarstwa w Nowym Sączu Kontrole zewnętrzne w placówce- Protokoły z przeprowadzonych kontroli ,wyjaśnienia do protokołów, protokół z wykonania zarządzeń pokontrolnych, zarządzenia porewizyjne, zalecenia pokontrolne, sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych, sprawozdanie z wizytacji, wyjaśnienia po kontroli, decyzje wydane po kontroli, nakaz powizytacyjny, zalecenia z inspekcji,-Zarządzenie do wykonania przez kierownika do spraw administracyjno-gospodarczego 1970-1984 0
31/1365/0/2/4 Nagrody-Pismo z Urzędu Wojewódzkiego Wydz.Zdr. i Op. Społ. w Nowym Sączu dot. przyznania nauczycielom nagrody na przyznaną kwotę,- Wniosek Komisji Zakładowej ZZ”Solidarność”dot.propozycji podziału kwoty na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przydzielonej przez KOiW ,- Pismo do KOiW w N.Sączu w spr. propozycji zespołu kierowniczego szkoły dot. podziału kwoty przydzielonej przez KOiW na nagrody dla nauczycieli, -Wykaz osób uprawnionych do otrzymania nagrody z zakładowego funduszu nagród za 1981 r.,-Ogłoszenia dot. przyznania nagród z funduszu nagród dyrektora, pracownikom po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierowniczego-Wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania 1981-1984 0
31/1365/0/2/21 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1982 0
31/1365/0/2/22 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1982 0
31/1365/0/2/17 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1978 0
31/1365/0/2/18 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1980 0
31/1365/0/2/20 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1981 0
31/1365/0/2/23 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z języka polskiego 1982 0
31/1365/0/2/19 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z języka polskiego 1980 0
31/1365/0/2/16 Organizacja i przebieg egzaminów-Prace egzaminacyjne :-raport z dyżuru dyplomowego,-raport z dyżuru rannego,-karta oceny egzaminu dojrzałości cz.II (egzamin praktyczny) 1974 0
31/1365/0/2/15 Organizacja i przebieg egzaminów-Prace pisemne z egzaminu praktycznego dyplomowego:-raport z dyżuru rannego 1970 0
31/1365/0/2/6 Organizacja pracy w placówcePlany i sprawozdania.-Projekt organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 1968/69: -Liceum Medyczne Pielęgniarstwa (arkusz pisany ołówkiem)-Liceum Medyczne Pielęgniarstwa Nr 1 1968/1969- Ark. Nr 1Liceum Medyczne Pielęgniarstwa Nr 1 1968/1969- Ark. Nr 2 1968-1969 0
31/1365/0/2/5 Organizacja pracy w placówcePlany i sprawozdania.-Projekty organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szk.1967/68(Lic.Med.Piel.- 4 lat, Lic.Med.Piel.-Nr1). 1967-1968 0
31/1365/0/2/11 Organizacja roku szkolnego-Plany ,-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1980 r.- Wykaz pracowników administracyjo-obsługowych zatrudnionych w L.M. w N.Sączu,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1980/1981 -np. w sprawie: - limitu naboru do kl. I na r.szk. 1980/81, limitu osobowego funduszu płac na dodatki specjalne dla dyr. i nauczycieli, określenia limitu zatrudnienia i osobowego funduszu płac, podziału wskaźnika zatrudnienia na II okres 1980 r.,wyrażenia zgody na zatrudnienie opiekuna nocnego w internacie, wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczycieli powyżej 1,5 et., przydzielenia dodatkowego etatu opiekuna nocnego, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych w szkole, mianowania nauczycieli na stałe, dodatków specjalnych dla nauczycieli Lic.Med. w N.Sączu,-Umowa o praktyczną naukę zawodu, -Harmonogram zajęć praktycznych i praktyki zawodowej na rok szk. 1980/81,-Zarządzenie nr 45/80 KOiW w N.Sączu w spr. organ. nadzoru pedagog. w woj. nowosądeckim,- Protokół komisji ds. społecznego przeglądu warunków pracy i nauki, 1980-1981 0
1 2

Amount of archival material

28

0

0

0.45

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.