Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Liceum Pielęgniarstwa 1959-1965
Liceum Medyczne 1965-1984
Zespół Szkół Medycznych od 1984
1960-1988
- brak danych - 1960 - 1988
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły zawodowe polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Liceum Medyczne w Nowym Sączu
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/1365/0/2/12 Organizacja roku szkolnego- Plany i sprawozdania,-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1981 r.- Przydział czynności nauczycieli ważny od 1.09.1981 r. do 31.08.1982 r.,- Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1981/1982 -np. w sprawie:-informujące o programach nauczania przedmiotów zawodowych, zwiększenia liczby etatów w działalności podstawowej, harmonogramu zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół na r.szk. 1981/82, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych w szkole, wyrażenia zgody na zatrudnienie: kadry kierowniczej, nauczycieli, pedagoga szkolnego w godz. nadliczbowych, Wykaz kandydatek na wyższe uczelnie z LM w N.Sączu na rok akademicki 1982/83,- Ważniejsze osiągnięcia Lic.Medycznego w r.szk.1981/82, 1981-1982 0
31/1365/0/2/4 Nagrody-Pismo z Urzędu Wojewódzkiego Wydz.Zdr. i Op. Społ. w Nowym Sączu dot. przyznania nauczycielom nagrody na przyznaną kwotę,- Wniosek Komisji Zakładowej ZZ”Solidarność”dot.propozycji podziału kwoty na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przydzielonej przez KOiW ,- Pismo do KOiW w N.Sączu w spr. propozycji zespołu kierowniczego szkoły dot. podziału kwoty przydzielonej przez KOiW na nagrody dla nauczycieli, -Wykaz osób uprawnionych do otrzymania nagrody z zakładowego funduszu nagród za 1981 r.,-Ogłoszenia dot. przyznania nagród z funduszu nagród dyrektora, pracownikom po zasięgnięciu opinii Zespołu Kierowniczego-Wniosek o nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania 1981-1984 0
31/1365/0/2/21 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1982 0
31/1365/0/2/22 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z fizyki 1982 0
31/1365/0/2/23 Organizacja i przebieg egzaminów-Praca maturalna pisemna z języka polskiego 1982 0
31/1365/0/2/13 Organizacja roku szkolnego- Plany i sprawozdania.-Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1982 r.-Przydziały czynności nauczycieli ważne od dnia 1 .09.1982 do31.08.1983 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1982/1983 -np. w sprawie: - planu pracy na rok szk.1982/83, opracowania przez dyrektorów arkuszy przydziałów czynności n-li na r.szk.1982/83 i uzgodnienia z KOiW, zalecenia po wizytacji kompleksowej, zatrudnienia kadry kierowniczej , nauczycieli w godz. nadliczbowych, zatrudnienia w wymiarze ponad 1,5 etatu, skierowania lekarzy do nauczania przedmiotów zawodowych w szkole, dodatków do wynagrodzeń dla pracownic działalności podstawowej prowadzących praktyczną naukę zawodu uczennic Lic.Med., zorganizowania praktyki zawodowej uczennic Lic.Med. w Żłobku w Zakopanem 1982-1983 0
31/1365/0/2/14 Organizacja roku szkolnego-Plany, -Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1983 r.,-Przydziały czynności nauczycieli ważne od dnia 1 .09.1983 do 31.08.1984 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1983/1984 -np. w sprawie: -limitu naboru do kl. I na rok 1983/84, opracowania przez dyrektorów arkuszy przydziałów czynności n-li na r.szk.1983/84 i uzgodnienia z KOiW, zatrudnienia w godz. ponadwymiarowych powyżej 1,5 etatu, zatrudnienie kadry kierowniczej w godz. nadliczbowych, zatrudnienia nauczycieli w wymiarze powyżej 30 godz.tyg, limitu zatrudnienia pracowników admin.-gosp. na rok 1983/84,zwiększenia limitu zatrudnienia na 1984 r. w grupie prac. obsługi o 1 etat, dodatkowej pracy lekarzy w szkole na stan. n-li przedmiotów zawodowych, szkół medycznych istniejących i w potrzebie otwarcia nowych wydziałów, -Sprawność bezwzględna Lic.Med. w N.Sączu w r.szk. 1983/84 1983-1984 0
1 2

Amount of archival material

28

0

0

0.45

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.