Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
Liceum Pielęgniarstwa 1959-1965
Liceum Medyczne 1965-1984
Zespół Szkół Medycznych od 1984
1960-1988
- brak danych - 1960 - 1988
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły zawodowe polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Zespół Szkół Medycznych w Nowym Sączu
Reference code Title Dates Number of scans
31/1365/0/3/24 Zespół Szkół Medycznych Liceum Medyczne MZiOS w Nowym SączuKontrole zewnętrzne w placówce-Protokoły z przeprowadzonych kontroli np. sanitarnej stołówki Liceum Medycznego, protokół kontroli z ZUS , Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Limanowej,finansowo-gospodarczej, kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki remontowej, kontroli kasy, sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych,-Zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych , -Wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole problemowej kontroli,-Polecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w czasie przeprowadzonej kontroli finansowo-gospodarczej,-Informacja z wykonania zaleceń porewizyjnych, 1985-1988 0
31/1365/0/3/25 Organizacja roku szkolnego-Plany,- Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1984 r.,-Przydział czynności nauczycieli ważny od dnia 1 .09.1984 do 31.08.1985 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1984/1985 -np. w sprawie: - rezygnacji z wydziału opiekunka dziecięca na korzyść poszerzenia o I klasę naboru do wydz. Pielęgniarstwa, planu pracy na rok szk.1984/85,-limitu naboru do kl. I na rok 1984/85, opracowania przez dyrektorów zbiorczych projektów organizacyjnych szkół na r.szk.1984/85 i uzgodnienia z KOiW, zatrudnienia nauczycieli w godz. ponadwymiarowych powyżej 1,5 etatu, zatrudnienia kadry kierowniczej w godz. nadliczbowych, zwiększenia limitu przyjęć do kl. I, wykazu lekarzy wytypowanych do pracy w szkole na stan. n-li przedmiotów zawodowych w r.szk. 1984/85,-Zarządzenie MOiW w spr. Organizacji kształcenia i wychowania w r.szk. 1984/85, 1984-1985 0
31/1365/0/3/26 Organizacja roku szkolnego-Plany ,- Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1985 r.,-Przydział czynności nauczycieli ważny od dnia 1 .09.1985 do 31.08.1986 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1985/1986 -np. w sprawie: - planu pracy na rok szk.1985/86,-limitu naboru do kl. I na rok 1985/86, zatrudnienia nauczycieli w godz. ponadwymiarowych powyżej 1,5 etatu, zatrudnienia kadry kierowniczej w godz. nadliczbowych, ustalenia 5-dniowego tygodnia zajęć dydaktycznych, wykonania pieczęci okrągłych szkoły, skierowania lekarzy do prowadzenia zajęć w r.szk.1985/86 z przedmiotów zawodowych, 1985-1986 0
31/1365/0/3/27 Organizacja roku szkolnego-Plany ,- Arkusze zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1986 r.-Przydziały czynności nauczycieli ważne od dnia 1 .09.1986 r. do 31.08.1987 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1986/1987 -np. w sprawie:- planu pracy na rok szk.1986/87,-limitu naboru do kl. I na rok 1986/87,-zwiększenia limitu zatrudnienia o ? etatu w grupie pracowników obsługowych, zatrudnienia kadry kierowniczej w godz. nadliczbowych, uzasadnienia konieczności podziału na grupy j.rosyjskiego i wych.fizycznego -zobowiązanie uruchomienia pracowni językowej w r.szk.1986/87,zatrudnienia nauczycieli powyżej 1 1/2 et., zwiększenia limitu naboru do kl.I, przydzielonej opiece higieniczno-lekarskiej i stomatologicznej nad młodzieżą szkoły,-Oświadczenie o nie zatrudnianiu nauczycieli nie posiadających kwalifikacji, 1986-1987 0
31/1365/0/3/28 Organizacja roku szkolnego-Plany ,- Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1987 r.,-Przydziały czynności nauczycieli ważne od dnia 1 .09.1987 do 31.08.1988 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1987/1988 -np. w sprawie:-organizacji praktyk w Szpitalu Miejskim dla słuchaczek studium, limitu naboru do kl. I na rok 1987/88,opracowania przez dyrektorów przydziałów czynności nauczycieli na r.szk.1987/88 i uzgodnienia z KOiW,informacji o nie zatwierdzeniu wniosku rady pedag. o wprowadzenie w r.szk. 1986/87 uzupełniających przedmiotów,zatrudnienia kadry kierowniczej w godz. nadliczbowych,zatrudnienia nauczycieli powyżej 1 1/2 et., podziału j.rosyjskiego na grupy, przyznania 2 etatów wychowawców internatu, ustalenia limitu zatrudnienia pracowników pełnozatrudnionych w okresie od 1.01.1987 do 31.08.1987 r.,zaakceptowania dyżurów 7-mio godz. w czasie zajęć praktycznych w zakładach zamkniętych opieki zdrowotnej,zatrudnienia nauczycieli emerytów w r.szk.1986/87,skierowania lekarzy do pracy w szkole do nauczania przedmiotów zawodowych, prowadzenia prakt.nauki zawodu w placówkach służby zdrowia przez nauczycieli szkoły.-Wykazy przebiegu szkolenia praktycznego kl.Va i Vb (wykaz dyżurów w tygodniach praktyki), -Informacja dot. osób starających się na studia. 1987-1988 0

Amount of archival material

28

0

0

0.45

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.