^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organizacja roku szkolnego-Plany,- Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1984 r.,-Przydział czynności nauczycieli ważny od dnia 1 .09.1984 do 31.08.1985 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1984/1985 -np. w sprawie: - rezygnacji z wydziału opiekunka dziecięca na korzyść poszerzenia o I klasę naboru do wydz. Pielęgniarstwa, planu pracy na rok szk.1984/85,-limitu naboru do kl. I na rok 1984/85, opracowania przez dyrektorów zbiorczych projektów organizacyjnych szkół na r.szk.1984/85 i uzgodnienia z KOiW, zatrudnienia nauczycieli w godz. ponadwymiarowych powyżej 1,5 etatu, zatrudnienia kadry kierowniczej w godz. nadliczbowych, zwiększenia limitu przyjęć do kl. I, wykazu lekarzy wytypowanych do pracy w szkole na stan. n-li przedmiotów zawodowych w r.szk. 1984/85,-Zarządzenie MOiW w spr. Organizacji kształcenia i wychowania w r.szk. 1984/85,

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 25
- brak danych -
1984-1985

1984 - 1985
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.