^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Organizacja roku szkolnego-Plany ,- Arkusz zatrudnienia i płac w internacie od 1 września 1987 r.,-Przydziały czynności nauczycieli ważne od dnia 1 .09.1987 do 31.08.1988 r.,-Pisma urzędowe w sprawie organizacji roku szkolnego 1987/1988 -np. w sprawie:-organizacji praktyk w Szpitalu Miejskim dla słuchaczek studium, limitu naboru do kl. I na rok 1987/88,opracowania przez dyrektorów przydziałów czynności nauczycieli na r.szk.1987/88 i uzgodnienia z KOiW,informacji o nie zatwierdzeniu wniosku rady pedag. o wprowadzenie w r.szk. 1986/87 uzupełniających przedmiotów,zatrudnienia kadry kierowniczej w godz. nadliczbowych,zatrudnienia nauczycieli powyżej 1 1/2 et., podziału j.rosyjskiego na grupy, przyznania 2 etatów wychowawców internatu, ustalenia limitu zatrudnienia pracowników pełnozatrudnionych w okresie od 1.01.1987 do 31.08.1987 r.,zaakceptowania dyżurów 7-mio godz. w czasie zajęć praktycznych w zakładach zamkniętych opieki zdrowotnej,zatrudnienia nauczycieli emerytów w r.szk.1986/87,skierowania lekarzy do pracy w szkole do nauczania przedmiotów zawodowych, prowadzenia prakt.nauki zawodu w placówkach służby zdrowia przez nauczycieli szkoły.-Wykazy przebiegu szkolenia praktycznego kl.Va i Vb (wykaz dyżurów w tygodniach praktyki), -Informacja dot. osób starających się na studia.

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 28
- brak danych -
1987-1988

1987 - 1988
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.