^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumentacja Zarządu Gminnego

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1981-1983

1981 - 1983
polski
Protokół z zebrania sprawozdawczo wyborczego do Zarządu Gminnego, listy członków Kół wiejskich z terenu Gminy, składy zarządów tych kół , 3 komunikaty serwisu informacyjnego rolników – jeden ogólnokrajowy, dwa wydany przez zarząd gminny ,kopia protokołu z zebrania wyborczego w Kwiatonowicach, pismo przewodnie ze składem Zarządu i Komisji Rewizyjnej do Naczelnika Gminy, potwierdzenie odbioru tych dokumentów przez Urząd Gminy,
teks zmienionej Roty M. Konopnickiej, oryginał pisma skierowanego do Naczelnika Gminy ze składem władz gminnych Związku, wzorcowa ordynacja wyborcza, znaczki związku szt. 6 w odrębnej kopercie
- brak danych - 436/1
luzy maszynopis rękopis
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.