^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty przejęte z poszczególnych kół NSZZ RI „Solidarność” z terenu Gminy Gorlice

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1981-1983

1981 - 1983
polski
Protokoły zdawczo odbiorcze dokumentów wraz z załączonymi w protokołach dokumentami:
Bystra – wykaz członków, protokół z zebrania, z protokołem komisji skrutacyjnej i listą obecności, wykazy składek członkowskich;
Dominikowice – wykaz członków;
Kobylanka – lista członków; Kwiatonowice – lista obecności na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym, odręczną lista z głosowania nad kandydaturami do Zarządu,;
Ropa – protokoły z zebrań, odezwa Bracia Chłopi, pokwitowanie zapłaty za pieczątkę, numery 3 i 4 pisma „ Solidarność Wiejska”, plakat, kwitariusz składek, deklaracja przystąpienia do związku (lista zbiorcza z podpisami, skład komitetu założycielskiego, odręczna lista postulatów)
Ropica Polska - dwie notatki służbowe oraz protokół zwrotu dokumentacji Przewodniczącemu Koła
Szymbark – tylko Statut opieczętowany pieczęcią Kola, bez protokołu i innych dokumentów
- brak danych - 436/1
luzy druk maszynopis rękopis
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.