Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej Oddział w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1987-1994 [1995]
- brak danych - 1987 - 1994
1994 - 1995
- brak danych - tak
administracja specjalna - ochrona przyrody, turystyka, sport polski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
31/1376/0/1/1 Sprawozdanie finansowe Oddziału za 1987 rok 1987-1988 0
31/1376/0/1/2 Sprawozdanie finansowe Oddziału za 1988 rok 1988-1989 0
31/1376/0/1/3 Roczne sprawozdania statystyczne Oddziału o stanie i ruchu środków trwałych za 1989 rok 1989-1990 0
31/1376/0/1/4 Sprawozdanie finansowe Oddziału za 1990 rok 1989-1991 0
31/1376/0/1/5 Sprawozdanie finansowe Oddziału za 1991 rok 1991-1992 0
31/1376/0/1/6 Roczne sprawozdanie statystyczne Oddziału z działalności gospodarczej za 1992 rok 1992 0
31/1376/0/1/7 Sprawozdanie finansowe Oddziału za 1992 rok 1992-1993 0
31/1376/0/1/8 Sprawozdanie finansowe Oddziału za 1993 rok 1993-1994 0
31/1376/0/1/9 Roczne sprawozdanie statystyczne Oddziału o stanie i ruchu środków trwałych za 1993 rok 1994 0
31/1376/0/1/10 Miesięczne sprawozdania statystyczne Oddziału o działalności gospodarczej za 1994 rok 1994 0
31/1376/0/2/11 Likwidacja Polskiej Agencji Promocji Turystyki Oddziału Regionalnego w Nowym Sączu. Protokół przekazania i przejęcia majątku 1994-1995 0
31/1376/0/2/12 Miesięczne sprawozdania statystyczne Oddziału o działalności gospodarczej za 1994 rok 1994-1995 0
31/1376/0/2/13 Roczne sprawozdanie statystyczne Oddziału o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za 1994 rok 1995 0
31/1376/0/2/14 Kontrola wewnętrzna Oddziału przeprowadzona przez pracowników pionu księgowości. Protokół kontroli, korespondencja 1989-1994 0
31/1376/0/2/15 Sprawozdanie finansowe Oddziału za 1994 rok. Opinia biegłego rewidenta 1994-1995 0

Amount of archival material

15

0

0

0.23

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.