^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wspólpraca z urzędami administracji wojewódzkiej i samorządowej- Konkurs ABC Ochrony Środowiska

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1995-2002

1995 - 2002
- brak danych -
Dokumentacja dotycząca organizacji konkursu ABC Ochrony środowiska-korespondencja dotycząca dofinansowania nagród konkursowych, regulamin konkursu, lista obecności uczestników konkursu, potwierdzenia odbioru nagród, pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania dotacji na zadanie pn. „ABC Ochrony Środowiska”, testy konkursowe,, pisma w sprawie zaproszenia do obsługi medialnej konkursu do redakcji dziennika Polskiego, pisma w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania zadania pn. konkurs ABC Ochrony Środowiska, prośba dyrektora o interpretację pojęcia kosztu całkowitego zadania, harmonogram rzeczowo- finansowy zadania, załącznik do harmonogramu, umowa dotacji nr 39/PZ/2001 na dofinansowanie zadania, oświadczenia, tabelaryczne zestawienia kosztów IX edycji konkursu, zgłoszenia uczestnictwa szkół do udziału w konkursie, pytania na konkurs.
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.