^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie, uzgadnianie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 14
- brak danych -
2008

2008 - 2008
- brak danych -
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy- Łącko – część B, Uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój, jednostka struklturalna "AIV""- Kosarzyska,Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica, dla działek nr 5385 obręb 1 przy ul. Maćka zza Ławy w Szczawnicy, uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Łabowa dla działek 611, 614/2 ( plan Nr6), 537/1 (plan Nr5), 557/1 i 548/1 (plan Nr4)"
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.