^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie, uzgadnianie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 15
- brak danych -
2008

2008 - 2008
- brak danych -
Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w zakresie ochrony przyrody dla działki w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej do Kotowa, Uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem- Zawodzie II, uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy łącko- Część A w zakresie obejmującym obszar miejscowości Zabrzeż (Wietrznice), Popradzki Park Krajobrazowy,zgodnienia w zakresie ochrony przyrody projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Ochotnica Dolna w odniesieniu do działek NR 5344/84 i 5344/85 w Tylmanowej, przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna, obejmującego działki NR 5344/84,5344/85 we wsi Tylmanowa,Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa, przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko dla działki Nr 1640/1,przystąpiewnie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Powroxnik w gminie Muszyna,Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko, obejmującego część wsi: Obidza, Łazy Brzyńskie, Brzyna, Maszkowice, Zarzecze, Łącko.
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.