^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie, uzgadnianie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 16
- brak danych -
2008

2008 - 2008
- brak danych -
Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna, Jednostka strukturalna „A-I” – Miasto.Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko, we wsiach: Łącko , Czerniec, Zarzecze.Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ochotnica Dolna obejmujacego działki nr 5344/84,5344/85 we wsi Tylmanowa.Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rytro
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.