^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kontrole zewnętrzne

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 3
- brak danych -
1993-2006

1993 - 2006
- brak danych -
Protokół kontroliUrzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego z dnia 01.02.1993r., wyjaśnienia protokołu kontroli finansowej z dnia 01.02.1993r., zalecenia pokontrolne z dnia 10.02.1993r., do protokołu kontroli Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego z dnia 01.02.1993r., sprawozdanie Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 10.02.1993r., protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 02.09.1993r. przez Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu,protokół kontroli finansowej przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki Wydział Finansowy w Nowym Sączu z dnia 16.12.2004 , Pismo Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28.12.1994r. w sprawie zaleceń pokontrolnych, pismo Dyrektora Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 26.01.1995r., protokół z kontorli finansowej przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki w dniach 01.10.1996r. do 15.10.1996r., pismo Urzędu Wojewódzkiego z dnia 30.10.1996r. w Nowym Sączu, w sprawie zaleceń pokontrolnych, pismo z dnia 10.12.1996r. Dyrektora Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych, protokół z dnia 11.10.1996r. z kontorli przeprowadzonej przez Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, protokół z kontroli finansowej przeprowadzonej przez Wydział Finansowy Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu w dniach 29.06.1998r. do 10.07.1998r., protokół kontroli finansowej przeprowadzonej przez Wydział Finansowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21.12.2001r., protokół z przeprowadzenia kontroli przez Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10.10.2002r., protokół z kontroli Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 11.09.2003r., protokół z kontroli Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29.11.2004r., protokół z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 29.11.2005r., protokół z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 01.12.2006r.
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.