^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kontrole zewnętrzne

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1993-2007

1993 - 2007
- brak danych -
Pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli dnia 02.04.1993r., protokół z kontroli organizacji i realizacji zadań Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu z dnia 12,.07.1993r. i zalecenia pokontrolne, pismo Dyrektora Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego z dnia 4.08.1993r., w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych, protokół z dnia 22.04.1998r. z kontroli merytorycznej przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, protokół z kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska w Krakowie, wyjaśnienia Dyrektora Zarządu Popradzkiego Parku Krajobrazowego do zaleceń pokontrolnych z dnia 13.02.2001r., protokół z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 16.07.2004r., pismo w sprawie przedstawienia wniosków z przeprowadzonej kontroli przez Wydział Środowiska i Rolnictwa z dnia 24.01.2005r. protokół z kontroli przeprowadzonej przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 30.11.2006r., pismo Urzędu Małopolskiego w Krakowie, w sprawie przeprowadzenia kontroli z dnia 22.02.2007r.
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.