Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski w Nowym Sączu

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1932] 1945 - 1950
- brak danych - 1932 - 1944
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
indeks osobowy No ZMNS 56
Organizacja władz miejskich w Nowym Sączu oparła się na ustawie z dnia 11. 09. 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych i dekrecie PKWN z dnia 23. 11. 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego. Rady narodowe planowały działalność publiczną i kontrolowały całą działalność organów wykonawczych na podległym terenie, równocześnie rady narodowe były organami stanowiącymi samorządu terytorialnego, gdyż nie powołano odrębnych rad samorządowych. Rada narodowa była organem władzy państwowej wyłonionym drogą reprezentacji z różnych ugrupowań politycznych i społecznych. Na czele Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu latach 1945-1950, podobnie jak w innych miastach stało prezydium, na czele z przewodniczącym. Organem wykonawczym był sześcioosobowy Zarząd Miejski, na czele którego stał burmistrz. Członkowie Zarządu byli powoływani przez Miejską Radę Narodową, a wybór burmistrza i zastępcy musiał być zatwierdzony przez wojewodę. MRN w swojej działalności poddana była nadzorowi Powiatowej Rady Narodowej, składając jej co miesiąc sprawozdanie. Wszystkie uchwały MRN dotyczące budżetu, podatków i majątku miejskiego były zatwierdzane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, które mogło też uchylić wszystkie uchwały MRN i Zarządu Miejskiego. W tej strukturze organizacyjnej władze miejskie w Nowym Sączu działały do czerwca 1950 roku, kiedy to zaszły zasadnicze zmiany w organizacji administracji terenowej. Na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, zlikwidowana został samorząd terytorialny. Prezydiom MRN powierzono działalność wykonawczą, jaką wcześniej sprawowały zlikwidowane zarządy miejskie. Zarząd Miejski:
Sprawy organizacyjne - [1941-1942] 1945-1950 (sygn. ZMNS 1-9);
Sprawy osobowe - 1945-1950 (sygn. ZMNS 10-13);
Protokoły i uchwały - 1945-1950 (sygn. ZMNS 14-21);
Kontrola własna i władz nadzorczych - 1945-1950 (sygn. ZMNS 22-25);
Majątek komunalny - [1932-1944] 1945-1950 (sygn. ZMNS 26-36);
Przedsiębiorstwa komunalne - [1939-1944] 1945-1949 (sygn. ZMNS 37-40);
Różne sprawy organizacyjne - 1945-1949 (sygn. ZMNS 41-45);
Sprawy ogólnoadmonistracyjne - wybory do Sejmu - 1946-1947 (sygn. ZMNS 46, 47, 194);
Bezpieczeństwo i porządek publiczny - 1945-1947 (sygn. ZMNS 48-49);
Ewidencja i kontrola rucju ludności - [1936-1938] 1945-1948 (sygn. ZMNS 50-56, 193);
Sprawy wojskowe - 1945-1946 (sygn. ZMNS 57-59);
Komunikacja - 1945 (sygn. ZMNS 191);
Sprawy aprowizacyjne - 1945-1946 (sygn. ZMNS 60, 61);
Sprawy karno-administracyjne - 1946-1949 (sygn. ZMNS 62);
Sprawy sądowe - 1949 (sygn. ZMNS 63);
Budżety - [1938-1939] 1945-1950 (sygn. ZMNS 64-94);
Dochody gminne - 1945-1950 (sygn. ZMNS 95-116);
Obrót pieniężny - 1945-1949 (sygn. ZMNS 117-120);
Dochody obce - podatki państwowe - 1946-1949 (sygn. ZMNS 121-132, 192);
Oświata - 1945-1949 (sygn. ZMNS 133-135);
Kultura i sztuka - 1946-1949 (sygn. ZMNS 136, 137);
Opieka społeczna - [1943-1944] 1945-1950 (sygn. ZMNS 138-163);
Pomoc rolnictwu - 1945-1949 (sygn. ZMNS 164, 165);
Przemysł i handel - 1945-1948 (sygn. ZMNS 166-168);
Drogi i place publiczne - [1932-1944] 1945-1949 (sygn. ZMNS 169-171);
Budownictwo miejskie - [1936-1944] 1945-1950 (sygn. ZMNS 172-190);
Dopływy - 31/16/195-306
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 6 0
1 Dział Administracyjny 56 1935-1950 0
1.1 Nr. I-1 Sprawy organizacyjne 15 1945-1950 0
1.2 Nr. I-2 Sprawy osobowe 8 1914-1950 0
1.3 Nr. I-3 Urzędowanie organów ustrojowych 10 1945-1950 0
1.4 Nr. I-4 Kontrola własna i władz nadzorczych 4 1945-1950 0
1.5 Nr. I-5 Majątek komunalny 10 1938-1950 0
2 Dział Ogólno-Organizacyjny 1 1949-1949 0
2.1 Nr. I-6 Przedsiębiorstwa komunalne 5 1939-1950 0
2.2 Nr. I-7 Różne sprawy organizacyjne 9 1945-1950 0
2.3 Nr. I-8 Sprawy ogólno-administracyjne-wybory do Sejmu 3 1946-1947 0
2.4 Nr. I-10 Bezpieczeństwo i porządek publiczny 2 1945-1947 0
2.5 Nr. I-11 Ewidencja i kontrola ruchu ludności 10 1932-1950 0
2.6 Nr. I-13 Sprawy wojskowe 3 1945-1946 0
2.7 Nr. I-15 Sprawy organizacyjne 2 1945-1946 0
2.8 Nr. I-16 Sprawy karno-administracyjne 1 1946-1949 0
2.9 Nr. I-17 Sprawy sądowe 1 1949-1949 0
3 Dział Finansowy 2 1946-1948 0
3.1 Nr. II-1 Budżety 37 1938-1950 0
3.2 Nr. II-2 Dochody gminne 32 1945-1949 0
3.3 Nr. II-4 Obrót pieniężny 15 1934-1950 0
3.4 Nr. II-5 Dochody obce, podatki państwowe 13 1946-1949 0
3.5 Nr. II-10 Oświata 3 1945-1949 0
3.6 Nr. II-12 Opieka społeczna 29 1939-1950 0
3.7 Nr. II-13 Pomoc rolnictwu 2 1945-1949 0
3.8 Nr. II-11 Kultura i sztuka 2 1946-1949 0
4 Dział Gospodarki Gminnej 0 0
4.1 Nr. II-14 Przemysł i handel 3 1945-1948 0
5 Dział Drogowo-Budowlany 0 0
5.1 Nr. III-1 Drogi i place publiczne 4 1932-1949 0
6 Dział Architektoniczno-Budowlany 0 0
6.1 Nr. III-3 Budownictwo miejskie 18 1936-1950 0
7 Komunikacja 2 1942-1945 0

Amount of archival material

308

0

0

10.41

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.