Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Grybowa

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1703 - 1945
- brak danych - 1703 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
W pierwszych latach po rozbiorach, Grybów zachował począkowo ustrój wykształcony w Rzeczpospolitej. Rada miasta z burmistrzem była organem adiinistracyjny, anatomiast ława z wójtem były organami sądowymi. Pomimo pozostawienia magistratom administracji miejscowej, sprawy policyjne, zarząd majątkiem miejskim i sądownictwo to cała działlność była pod ścisłą kontrolą władz państwowych. W skład magistartu wchodził burmistrz oraz asesorowie pełniący funkcje kasjera i kontrolera (od 1805 pochodzili nie z wyborów ale z nominacji urzędów obwodowych). Władza sądowa miasta na polecenie urzędu cyrkularnego w nowym Sączu obejmowała oprócz miasta również sąsiednie wioski. Na skutek reformy w l. 1853/54, miasta utraciły władzę sądową. Na mocy ustawy z lat 1862 i 1866, Grybów znalazł się pośród miasteczek mających bardzo ograniczony samortząd.. Dopiero dzięki staraniom władz miejskich w roku 1884, Grybów odzyskał tytuł miasta. Odtąd Radni wybierają spośród siebie Zwierzchność Gminną, zwaną przeważnie Urzędem Miejskim, bądź Magistratem. Reskryptem z dn. 12. 03. 1915 r. Namiestnik krajowy rozwiązał ówczesną radę miejską i sprawy miejskie były załatwiane przez tymczasowego komisarzowi rządowemu, wraz z radą przyboczną. Komisarz miał urzędować do czasu nowych wyborów władz miejskich. Dnia 01. 11. 1918 r. tymczasowy Zarząd Masta złożył swoje mandaty i urzędowanie przejęła stara rada. Polska Komisja Rządowa nie zaakceptowała tego powołując nowego komisarza z nową radą, która jednak nie przyjłęa mandatów. Stara rada urzędowała więc do wyborów 1921 r. i ukonstytuowania się nowych władz miejksich (17. 07. 1922). W 1929 Urząd Wojewódzki rozwiązał ponownie władze powołując znów Komisarza rządowego z radą przyboczną. Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Miasta - 1882-1939 (sygn. AmG 1,2);
Okólniki i zarządzenia oraz korepondencja z władzami - 1878-1945 (sygn. 3-11);
Wybory - 1884-1939 (sygn. AmG 12-18);
Sprawy personalne - 1904 (sygn. AmG 19);
Szkolnictwo - 1876-1936 (sygn. AmG 20);
Ewidencja ludności - 1917,1939 (sygn. AmG 21-22);
Dzienniki podawcze - 1885-1942 (sygn. AmG 23-75);
Kasa miejska - 1959-1947 (sygn. AmG 76-147);
Budownictwo - 1871-1939 (sygn. AmG 148-155);
Sprawy sanitarne - 1892-1939 (sygn. AmG 156);
Opieka społeczna - 1893-1928 (sygn. AmG 157, 158)
Przedsiębiorstwa miejskie - 1893-1932 (sygn. 159-161);
Instytucje - 1878-1939 (sygn. AmG 162-169);
Dopływy - 1782-1943 (sygn. AmG 170-219);
- brak danych -

Amount of archival material

219

0

0

6.66

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.