Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Krynicy

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1880] 1912 - 1945 [1946]
- brak danych - 1880 - 1911
1912 - 1945
1946 - 1946
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Miasto Krynica powstało na mocy ustawy sejmu galicyjskiego z 1911 r. Wyodrębniono wtedy z dawnej Komisji Zdrojowej w Krynicy dwie gminy - wiejską i miejską. Miasto Krynica została podporządkowana ustawie miejskiej z 1896 r. Reprezentacją gminy była wybieralna Rada Miejska na czele której stał Zarząd, którym kierował naczelnik (od 1934 burmistrz). Władze miejskie prowadziły sprawy z zakresu godpodarki, administarcji miejskiej i uzdrowiska. W roku 1922 na mocy ustawy rządowej powołano ponownie Komisję Zdrojową, która przejęła od władz miejskich nie tylko kompetencje w sprawach uzdrowiska ale też niektóre dotyczące gospodarki miejskiej. W 1933 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrzych, Krynica została podniesiona do rangi miasta (wcześniej miała status miasteczka). W okresie wojny (od 1940-1945) władze miejskie były pod ścisłym nadzorem komisarza miejskiego, który zresztą przejął część ich kompetencji. Wstyczniu 1945 została powołana do życia (na mocy dekretu PKWN z 1944 r.) Miejska Rada Narodowa wraz z Zarządem Miejskim. Akta z okresu 1912-1918:
Przepisy i zarzązenia - sygn. AmK 1,
Sprawy organizacyjne - sygn. AmK 2-11, 464,
Sprawy osobowe - sygn. AmK 12,
Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych - sygn. AmK 13-18,
Przedsiębiorstwa miejskie - sygn. AmK 19-21,
Budżety, sprawozdawczość finansowa - sygn. AmK 22-24,
Obrót pieniężny - sygn. AmK 25-33,
Sprawy podatkowe (podatki miejskie i państwowe) - AmK 34,
Zdrowie publiczne - AmK 35,
Sprawy wojskowe - sygn. AmK 36,
Komunikacja - Sygn. AmK 37-39,
Sprawy budowlane- sygn. AmK 40.
Akta z okresu 1918-1945:
Przepisy i zarządzenia ogólne - sygn. AmK 41-45,281-284,
Sprawy organizacyjne - sygn. AmK 46-80,285, 477,
Sprawy osobowe członków organow gminnych i pracowników gminnych - sygn. AmK 81-86, 286-290, 472, 478-515,
Zebrania i urzędowania ciał samorządowych - sygn. 87-101,291, 476,
Kontrola wewnętrzna i nadzór - sygn. AmK 102,
Majątek gminy miejskiej - sygn. AmK 103-110, 292-301,
Przedsiębiorstwa miejskie - sygn. AmK 111-115, 302-309, 466,
Budżety i sprawozdania finansowe - sygn. AmK 116-124, 310-314,
Kredyt komunalny - sygn. AmK 125-128, 315,
Obrót pieniężny - sygn. AmK 129-159, 316-346,
Sprawy podatkowe (własne i obce podatki) - sygn. AmK 160-187, 347-374, 467,
Ubezpieczenia rzeczowe - sygn. AmK 188, 375-376,
Egzekucje administarcyjne - sygn. AmK 189-190, 377,
Sprawy ogólnogospodarcze - sygn. AmK 191-193, 378,
Drogi i place punliczne - sygn. AmK 194-196, 379,
Oświata, kultura i sztuka - sygn. AmK 197-199, 380-383, Zdrowie punliczne - sygn. AmK 200-202, 384-391,
Opieka społeczna - sygn. AmK 203-208, 392-402,
Rolnictwo - sygn. AmK 209, 403-404,
Hodowla - sygn. AmK 210, 405-406,
Przemysł i handel, propaganda i turystyka - sygn. AmK 211-226, 407-413,
Sprawy administarcyjne - sygn. AmK 227-230, 414-417, 465,
Sprawy wyznaniowe - sygn. AmK 231, 418,
Ewidencja i kontrola ruchu ludności - sygn. AmK 232-235, 419-425, 470, 474,
Bezpieczeństwo i porządek publiczny, stowarzyszenia i związki - sygn. AmK 236-260, 426-437,
Sprawy wojskowe - sygn. AmK 261-262, 438,
Przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne sygn. AmK 263,
Komunikacja - sygn. AmK 264-268, 439, 473,
Sprawy budowlane - sygn. AmK 269-274, 440-442,
Aprowizacja - sygn. 275-277, 443-448,
Sprawy karno administarcyjne - sygn. AmK 278, 449,
Sprawy sądowe - sygn. AmK 279-280, 450,
Akta straży pożarnej - sygn. 451-454,
Akta Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej - sygn. 455-458,
Akta różnych instytucji - sygn. 459-463.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 52 0
1 Akta z okresu 1912-1918 0 0
1.1 Przepisy i zarządzenia ogólne 1 1912-1915 0
1.2 Sprawy orgnizacyjne 10 1883-1918 0
1.3 Sprawy osobowe 1 1906-1916 0
1.4 "Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych" 6 1880-1918 0
1.5 Przeedsiębiorstwa miejskie 3 1904-1918 0
1.6 Budżety, sprawozdawczość finansowa 3 1912-1918 0
1.7 Obrót pieniężny 9 1898-1920 0
1.8 Sprawy podatkowe: podatki miejskie i państwowe 1 1912-1917 0
1.9 Zdrowie publiczne 1 1904-1913 0
1.10 Sprawy wojskowe 1 1915-1915 0
1.11 "Środki przewozowe"- komunikacja 3 1893-1918 0
1.12 Sprawy budowlane 1 1912-1914 0
2 Akta z okresu 1918-1939 Dział ogólno- organizacyjny 0 0
2.1 Przepisy i zarządzenia ogólne 5 1918-1939 0
2.2 Sprawy organizacyjne 35 1918-1939 0
2.3 Sprawy osobowe członków organów gminnych i pracowników gminnych 6 1915-1939 0
2.4 ''Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych'' 15 1920-1939 0
2.5 Kontrola wewnętrzna i nadzór 1 1926-1939 0
2.6 Majątek gminy miejskiej 8 1918-1939 0
2.7 Przedsiębiorstwa miejskie 5 1919-1939 0
3 Akta z okresu 1918-1939 Dział finansowy 0 0
3.1 Budżety i sprawozdawczość finansowa 9 1918-1939 0
3.2 Kredyt komunalny 4 1925-1939 0
3.3 Obrót pieniężny 31 1896-1939 0
3.4 Sprawy podatkowe: podatki własne i podatki obce 28 1919-1939 0
3.5 Ubezpieczenia rzeczowe 1 1928-1936 0
3.6 Egzekucje administracyjne 2 1933-1938 0
4 Akta z okresu 1918-1939 Dział gospodarki gminnej 1 1935-1936 0
4.1 Sprawy ogólno - gospodarcze 3 1927-1939 0
4.2 Drogi i place publiczne 3 1922-1939 0
4.3 Oświata, kultura i sztuka 3 1925-1939 0
4.4 Zdrowie publiczne 3 1919-1939 0
4.5 Opieka społeczna 6 1928-1939 0
4.6 Rolnictwo /i łowiectwo/ 1 1921-1939 0
4.7 Hodowla 1 1928-1938 0
4.8 Przemysł i handel. Propaganda i turystyka 15 1921-1939 0
5 Akta z okresu 1918-1939 Dział administracyjny 0 0
5.1 Sprawy administracyjne 4 1921-1939 0
5.2 Sprawy wyznaniowe 1 1936-1939 0
5.3 Ewidencja i kontrola ruchu ludności 4 1926-1939 0
5.4 Bezpieczeństwo i porządek publiczny. Stowarzyszenia i związki 25 1921-1939 0
5.5 Sprawy wojskowe 2 1929-1939 0
5.6 Przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne 1 1936-1936 0
5.7 ''Środki przewozowe i komunikacyjne'' 5 1919-1939 0
5.8 Sprawy budowlane 6 1919-1939 0
5.9 Aprowizacja 3 1927-1938 0
5.10 Sparwy karno - administracyjne 1 1926-1938 0
5.11 Sprawy sądowe 2 1919-1939 0
7 Akta miasta Krynicy z okresu okupacji 2 1940-1944 0
7.1 Przepisy i zarządzenia ogólne 4 1939-1944 0
7.2 Sprawy organizacyjne 1 1939-1942 0
7.3 Sprawy osobowe członków organów gminnuch i pracowników gminnych 5 1939-1944 0
7.4 "Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych" 1 1939-1940 0
7.5 Majątek miejski 10 1940-1945 0
7.6 Przedsiębiorstwa miejskie 8 1939-1944 0
7.7 Budżety i sprawozdawczość finansowa 5 1939-1945 0
7.8 Kredyt komunalny 1 1940-1943 0
7.9 Obrót pieniężny 30 1937-1945 0
7.10 Dochody własne, dochody obce 28 1936-1945 0
7.11 Ubezpieczenia rzeczowe 2 1940-1944 0
7.12 Egzekucje administracyjne 1 1941-1942 0
7.13 Sprawy ogólno- gospodarcze 1 1940-1943 0
7.14 Drogi i place publiczne 1 1940-1942 0
7.15 Oświata, kultura i sztuka 4 1940-1944 0
7.16 Zdrowie publiczne 8 1940-1944 0
7.17 Opieka społeczna i sprawy zatrudnienia 11 1939-1944 0
7.18 Rolnictwo i leśnictwo 2 1940-1945 0
7.19 Hodowla 2 1940-1944 0
7.20 Przemysł i handel 7 1938-1944 0
7.21 Sprawy administracyjne 4 1889-1944 0
7.22 Sprawy wyznaniowe 1 1940-1944 0
7.23 Ewidencja i kontrola ruchu ludności 7 1940-1944 0
7.24 Bezpieczeństwo i porządek publiczny 11 1939-1944 0
7.25 Sprawy wojskowe 1 1940-1944 0
7.26 "Środki przewozowe"- komunukacja 1 1940-1943 0
7.27 Sprawy budowlane 3 1940-1944 0
7.28 Aprowizacja 6 1939-1944 0
7.29 Sprawy karno- administracyjne 1 1939-1942 0
7.30 Sprawy sądowe 1 1939-1942 0
8 Akta różnych instytucji i stowarzyszeń związanych z Krynicą 1883-1944 0 0
8.1 Akta Straży Pożarnej w Krynicy 1883-1914 4 1883-1914 0
8.2 Akta Ligi Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej 1924-1939 4 1924-1939 0
8.3 Akta różnych instytucji 1933-1944 5 1933-1944 0
9 Referat Ogólno - Organizacyjny 3 1910-1940 0

Amount of archival material

518

0

0

10.07

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.