Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Krynicy

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1933] 1945 - 1950 [1963]
- brak danych - 1933 - 1945
1945 - 1950
1951 - 1963
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
indeks osobowy No MRN i ZMK 85
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Krynicy działał na terenie miasta Krynicy w latach 1945-1950. Rada narodowa planowała działalność publiczną i kontrolowały całą działalność organu wykonawczego na podległym terenie, równocześnie rada narodowa była organem stanowiącym samorządu terytorialnego, gdyż nie powołano odrębnych rad samorządowych. Rada narodowa była organem władzy państwowej wyłonionym drogą reprezentacji z różnych ugrupowań politycznych i społecznych. Na czele Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie w latach 1945-1950, podobnie jak w innych miastach stało prezydium, na czele z przewodniczącym. Organem wykonawczym był sześcioosobowy Zarząd Miejski, na czele którego stał burmistrz. Akta Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy - 1945-1950 - sygn. 31/19/1 - 31/19/8, 31/19/114;
Akta Zarządu Miejskiego w Krynicy - 1945-1950:
Przepisy i zarządzenia - sygn. 31/19/9 - 31/19/10;
Sprawy organizacyjne - sygn. 31/19/11-31/19/14;
Sprawy osobowe - sygn. 31/19/15-31/19/20, 31/19/116-31/19/169;
Zebrania i urzędowania ciał urzędowych - sygn. 31/19/21-31/19/24,31/19/115;
Kontrola wewnętrzna i nadzór - sygn. 31/19/25;
Majątek miejski - sygn. 31/19/26;
Przedsiębiorstwa miejskie - sygn. 31/19/27-31/19/28;
Budżety i sprawozdawczość finansowa - sygn. 31/19/29-31/19/40;
Kredyt komunalny - sygn. 31/19/41;
Obrót pieniężny - sygn. 31/19/42-31/19/52;
Podatki miejskie i państwowe - sygn. 31/19/53-31/19/55;
Ubezpieczenia rzeczowe - sygn. 31/19/56;
Sprawy ogólnogospodarcze - sygn. 31/19/57-31/19/60;
Drogi i place publiczne - sygn. 31/19/61;
Oświata, kultura i sztuka - sygn. 31/19/62-31/19/63;
Zdrowie publiczne - sygn. 31/19/64;
Opieka społeczna - sygn. 31/19/65-31/19/66;
Rolnictwo - sygn. 31/19/67-31/19/68;
Weterynaria i hodowla - sygn. 31/19/69;
Przemysł i handel - sygn. 31/19/70-31/19/71;
Sprawy ogólnoadministracyjne - sygn. 31/19/72-31/19/73;
Sprawy wyznaniowe - sygn. 31/19/74;
Ewidencja i kontrola ruchu ludności - sygn. 31/19/75-31/19/79; 31/19/81-31/19/88;
Bezpieczeństwo i porządek publiczny, stowarzyszenia - sygn. 31/19/89-31/19/94;
Sprawy budowlane - sygn. 31/19/95-31/19/97;
Aprowizacja - sygn. 31/19/98;
Dopływy - sygn. 31/19/99-31/19/171;
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/19/0/1/1 Mandaty do Miejskiej Rady Narodowej /Wnioski partii i organizacji politycznych o przydział mandatów/ 1945-1950 0
31/19/0/1/2 Wykazy członków Miejskiej Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego, kwestionariusze członków Miejskiej Rady Narodowej, karty personalne członków Miejskiej Rady Narodowej 1945-1950 0
31/19/0/1/3 Akta dotyczące komisji Miejskiej Rady Narodowej /protokoły z posiedzeń Komisji Rolnej, Komisji Letniskowo- Turystycznej, Komisji Zdrowia, Komisji Drogowej, Komisji Finansowo- Budżetowej i inne/ 1950 0
31/19/0/1/4 Korespondencja wychodząca Miejskiej Rady Narodowej 1945-1947 0
31/19/0/1/5 Wnioski Zarządu Miejskiego na posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej 1945-1946 0
31/19/0/1/6 Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej oraz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1945-1950 0
31/19/0/1/7 Sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1948-1949 0
31/19/0/1/8 Akta administracyjne Miejskiej Rady Narodowej /opinie o mieszkańcach, zaświadczenia o lojalności wobec narodu polskiego w czasie wojny, wydawanie polskich kart rozpoznawczych, i inne/ 1945-1949 0
31/19/0/1/114 Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy 1945 - 1947 0
31/19/0/2/99 Korespondencja w sprawach organizacyjnych i gospodarczych- m.in. plan kont dla Zarządu Nieruchomości Miejskich, akta dot. Łaźni Miejskiej, rejestracja przedsiębiorstw, zakładów przemysłowych i handlowych 1945-1949 0
31/19/0/2/100 Budżet na rok 1950, sprawozdania rachunkowe, rachunki 1949-1950 0
31/19/0/2/101 Księga kasowa 1948 0
31/19/0/2/102 Budżety i sprawozdania rachunkowe za rok 1948. Budżety zakładów i przedsiębiorstw na rok 1949. 1947-1949 0
31/19/0/2/103 Korespondencja w sprawach administracyjnych /akcja oszczędnościowa "0", potwierdzenie odbioru wypożyczonych przedmiotów, regulacja cen, inwentaryzacja/ 1947-1950 0
31/19/0/2/104 Korespondencja w sprawach finansowych i podatkowych /pożyczki z Polskiego Banku Komunalnego na budowę chłodni, rzeźni i targowicy w Krynicy/ 1948-1950 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

171

0

0

2.76

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.