Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Muszyny

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1877 - 1945
- brak danych - 1877 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Początki Muszyny sięgają XIII w. Od połowy XV w. Należało do biskupów krakowskich i pełniło rolę centrum administracyjnego tzw. klucza muszyńskiego. W 1781 r. Dobra te przeszły na własność państwa austriackiego, jako tzw. "fundusz religijny" i w Muszynie mieścił się zarząd domen państwowych (dóbr kameralnych). W okresie przedautonomicznym, władzę mista nie stanowił więc magistrat tylko Kamera Miejska działająca od 1805 r. Samorząd miejski pojawił się dopiero w II poł XIX w. w okresie autonomii Galicji, po wydaniu ustawy o samorzadzie gminnym w 1866 r. Kolejna ustawa z 1896 r. normowała status mniejszych miast do których należała Muszyna. Liczba radnych wynosiła 30, wybory odbtwały się co 6 lat, z tym że co 3 lata ustępowała połowa radnych i zastępców. Rada gminy wybierał na 6 lat władze - tzw. zwierzchność gminy (naczelnika, zastępców, dwóch asesorów). Miasteczko posiadało 2 zakresy działania - własny i poruczony (współdziałanie z organami administracji państwowej głównie w zakresie poboru podatków). W 1933 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrzych, Muszyna została podniesiona do rangi miasta (wcześniej miała status miasteczka. Od tego czasu władze miasta stanowiła 12 osobowa Rada Miejska, a jej organem wykonawczym był Zarząd Miejski, na czele z burmistrzem. Byrmistrz w Muszynie zajmował się osobiści sprawami poruczonymi, sprawami "własnymi" miasta zajmował się kolegialnie Zarząd Miejski. W czasie okupacji niemieckiej (193901945) zlikwidowano Radę Miejską, pozostawijąc Zarząd Miesjki, którego władza została ograniczona tylko do niewielu spraw poruczonych. Akta miasta do 1939 r.:
Dział ogólnoorganizacyjny - sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrola wewnętrzna i nadzór, majątek gminy - sygn. 31/20/1-31/10/32;
Dział finansowo budżetowy - budżety: administarcyjny, zakładów i przedsiębiorstw, dochody własne i obce, obrót peniężny - sygn. 31/20/33-31/20/99;
Dział gospodarki gminnej - drogi i place publiczne, sprawy zdrojowe, zdrowie publiczne, akcja sanitarno-porządkowa, oświata kultura i sztuka, opieka społeczna, koszty leczenia, sprawy inwalidzkie, bezrobocia, emigracyjne i ubezpieczeń społecznych, rolnictwo, dzierżawa gruntów gminnych, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, różne - sygn. 31/20/100-31/20/116;
Dział administracyjny - sprawy ogólnoadministracyjne, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe, budowlane i odbudowy, sprawy karnoadministracyjne i sądowe sygn. 31/20/117-31/20/140.
Akta miasta z okresu okupacji niemieckiej (1939-1945):
Dział ogólnoorganizacyjny - sprawy organizacyjne, majątek gminy - sygn. 31/20/141-31/20/145;
Dział finansowo-budżetowy - budżety, dochody własne i obce, obrót pieniężny - sygn. 31/20/146-/31/20/190;
Dział gospodarki gminnej - zdrowie publiczne i sprawy uzdrowiskowe, opieka społeczna - sygn. 31/20/191-31/20/193;
Dział administracyjny - sprawy ogólnoadministracyjne, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeńśtwo i porządek publiczny, aprowizacja, sprawy karnoadministracyjne, różne - sygn. 31/20/194-31/20/221
- brak danych -

Amount of archival material

222

0

0

5.48

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.