Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Muszynie

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - [1916] 1945 - 1950
- brak danych - 1916 - 1944
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Muszynie działał na terenie miasta Muszyny w latach 1945-1950. Rada narodowa planowała działalność publiczną i kontrolowały całą działalność organu wykonawczego na podległym terenie, równocześnie rada narodowa była organem stanowiącym samorządu terytorialnego, gdyż nie powołano odrębnych rad samorządowych. Rada narodowa była organem władzy państwowej wyłonionym drogą reprezentacji z różnych ugrupowań politycznych i społecznych. Na czele Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie w latach 1945-1950, podobnie jak w innych miastach stało prezydium, na czele z przewodniczącym. Organem wykonawczym był sześcioosobowy Zarząd Miejski, na czele którego stał burmistrz. Akta Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie - protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja 1945-1950 (sygn. 31/21/1 - 31/21/5)
Akta Zarządu Miejskiego w Muszynie:
Dział Ogólnoorganizacyjny - uchwały i protokoły z posiedzeń, sprawozdanie z lustracji, kontrole wenętrzne, korespondencja, wykazy pracowników, przedsiębiorstwa gminne 1945-1950 (sygn. 31/21/6 - 31/21/12)
Dział Finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania finansowe, księgi budżetowe, księgi rachunkowe, księgi podatkowe [1933-1944] 1945-1950 (sygn. 31/21/13 - 31/21/78)
Dział Gospodarki Gminnej - sprawy lokalowo-mieszkaniowe, drogowe, zdrowia i opieki społecznej, rolnictwa, hodowli i weterynarii, przemysłu [1916] 1945-1950 (sygn. 31/21/79 - 31/21/85)
Dzial Administracyjny - wybory i referendum, sprawy wyznaniowe i akt stanu cywilnego, powszechny spis ludności, kontrola ruchu ludności, sprawy bezpieczeństwa publicznego, sprawy budowlane, sprawy aprowizacji i dot. szkód wojennych 1945-1950 (sygn. 31/21/86 - 31/21/98)
Dopływy (sygn. 31/21/99-105)
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
31/21/0/1.1/1 [Okólniki władz nadrzędnych, delegowanie przedstawicieli stronnictw i partii politycznych do Miejskiej Rady Narodowej, korespondencja w sprawach załatwianych przez MRN i jej komisje oraz zaproszenia na posiedzenia MRN] 1946-1950 0
31/21/0/1.1/2 [Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie i jej Prezydium] 1947-1949 0
31/21/0/1.1/3 [Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej] 1949 0
31/21/0/1.1/4 [Protokoły z posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej przy Miejskiej Radzie Narodowej w Muszynie] 1945-1949 0
31/21/0/1.1/5 [Sprawozdania za miesiąc marzec 1946 r. Miejskiej Rady Narodowej] 1946 0
31/21/0/2.1/6 Różne [okólniki i korespondencja w sparwach administracyjnych, budżetowych i finansowych, wykaz pracownków Zarządu Miejskiego oraz dane statystyczne dot. gospodarki gminnej] 1945 0
31/21/0/2.1/7 Księga uchwał z posiedzeń Zarządu Miejskiego w Muszynie 1945-1947 0
31/21/0/2.1/8 [Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego w Muszynie] 1949-1950 0
31/21/0/2.2/9 [Wykazy pracowników Zarządu Miejskiego w Muszynie] 1950 0
31/21/0/2.3/10 [Sprawozdanie z lustracji Zarządu Miejskiego, przeprowadzonej w dn. 9-12 styczeń 1946 r. przez Inspektora Samorządowego na powiat nowosądecki] 1946 0
31/21/0/2.3/11 [Kontrole przeprowadzone przez komisje miejskie i władze nadzorcze: protokoły z kontroli, sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych oraz korespondencja] 1950 0
31/21/0/2.3/100 Pisma okólne ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, protokół z kontroli ref. Wojskowego w Zarządzie Gminnym w Muszynie 1947-1948 0
31/21/0/2.4/12 Przedsiębiorstwa gminne [m in. wykaz przedsiębiorstw, ankieta w sprawie przedsiębiorstw samorządowych oraz korespondencja] 1945-1949 0
31/21/0/3.1/13 Budżety [uzupełnienia do budżetów oraz korespondencja - 1945] 1945 0
31/21/0/3.1/14 Budżet miasta Muszyny na rok 1946 [ i na rok 1947] 1946-1947 0
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

107

98

0

1.26

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.