Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Starego Sącza

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Nowym Sączu
- brak danych - 1783 - 1945
- brak danych - 1783 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
łaciński
niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Akta z lat 1783-1918
Dział Ogólnoorganizacyjny - okólniki i zarządzenia władz, sprawy organizacyjne, osobowe, protokoły z posiedzeń Magistratu i Rady Miejskiej w Starym Sączu, sprawy majątku miejskiego i przedsiębiorstw miejskich - AmStS 1-70, 72-81;
Dział Finansowo-budżetowy - sprawy budżetowe, podatkowe, obrót pieniężny, korespondencja finansowa - Am StS 82-173, 175-221, 223, 225-292;
Dział Gospodarki Gminnej - sprawy drogowe, oświata, sprawy sanitarne, sprawy cmentarne, opieka społeczna, sprawy targowe - AmStS 293-306;
Dział Administracyjny - sprawy Komitetu Kościelnego, ewidencja ruchu ludności, raporty policyjne, sprawy wojskowe, budowlane, aprowizacyjne, księga odpisów pozwów wekslowych, kwitów i kontraktów kupna-sprzedaży;
Akta z lat 1918-1939
Dział Ogólnoorganizacyjny - okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjne, osobowe, protokoły z posiedzeń rady Miejskiej, sprawy majątku miejskiego i przedsiębiorstw miejskich - AmStS 331-368;
Dział Finansowo-budżetowy - sprawy budżetowe, podatkowe, kredytowe, obrót pieniężny, sprawa inwestycji - AmStS 369-414;
Dział Gospodarki Gminnej - sprawy drogowe, oświata, sprawy sanitarne i cmentarne, opieka społeczna, statystyka produkcji rolnej, sprawy targowe - AmStS 415-425, 427;
Dział Administracyjny - sprawy ogólnoadministracyjne, ewidencja ruchu ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane - AmStS 428-454;
Akta z lat 1939-1945
Dział Ogólnoorganizacyjny - zarządzenia niemieckie, rejestr wydanych ausweisów i kennkart, sprawy lasu miejskiego, sprawa Łaźni Miejskiej - AmStS 455-458;
Dział Finansowo-budżetowy - sprawy budżetowe, sprawy podatkowe, obrót pieniężny - AmStS 459-477;
Dział Godpodarki Gminnej - korespondencja w sprawach opieki społecznej - AmStS 478;
Dział Administracyjny - ewidencja ruchu ludności, lista zakładników w Starym Sączu, sprawy budowlane - AmStS 479-484;
Dopływy - 1783-1940 (31/22/485-521)
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 1 0
1 Dział Ogólno-Organizacyjny 0 0
1.0 Przepisy i zarządzenia ogólne 14 1807-1942 0
1.1 Sprawy organizacyjne 65 1783-1940 0
1.2 Sprawy osobowe 13 1856-1943 0
1.3 Zebrania i urzędowanie ciał samorządowych 7 1841-1938 0
1.4 Przedsiębiorstwa gminne 6 1878-1943 0
1.5 Majątek gminy 24 1783-1945 0
1.6 Różne 4 1808-1939 0
1.7 Kontrola wewnętrzna.Nadzór 1 1932-1932 0
2 Dział Finansowo-Budżetowy 0 0
2.1 Budżety: administracyjny, zakładów, przedsiębiorstw 18 1884-1944 0
2.2 Różne 5 1783-1918 0
2.3 Dochody obce 17 1871-1944 0
2.4 Dochody gminy 61 1842-1915 0
2.5 Obrót pieniężny 141 1819-1945 0
2.6 Kredyt komunalny 2 1820-1937 0
3 Dział Gospodarki Gminnej 3 1852-1943 0
3.1 Opieka społeczna, koszty leczenia, sprawy inwalidzkie, bezrobocia, emigracyjne i ubezpieczeń społecznych 42 1884-1940 0
3.2 Oświata, kultura, sztuka 4 1888-1938 0
3.3 Zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa 4 1892-1939 0
3.4 Różne 3 1899-1938 0
3.5 Rolnictwo 2 1890-1931 0
3.6 Sprawy ogólno-gospodarcze 1 1889-1893 0
3.7 Drogi i place publiczne 3 1929-1939 0
3.8 Targi i hodowla 5 1837-1937 0
3.9 Popieranie przemysłu i handlu 2 1837-1931 0
4 Dział Administracyjny 1 1892-1942 0
4.1 Budowlane i odbudowy 17 1826-1943 0
4.2 Ogólno-administracyjne 4 1783-1930 0
4.3 Sprawy wojskowe 4 1835-1939 0
4.4 Ewidencja i kontrola ruchu ludności 35 1857-1945 0
4.5 Bezpieczeństwo i porządek publiczny 4 1830-1942 0
4.6 Różne 6 1835-1940 0
4.7 Aprowizacja oraz walka z drożyzną 2 1916-1929 0

Amount of archival material

521

0

0

13.32

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.